Kādas ir senioru digitālās prasmes? Aptaujas rezultāti

Service by Chukmasoff