2022. gadā paveiktais biedrībā “LATVIJAS SENIORU KOPIEU APVIENĪBA”

  1. janvārī darbu uzsāk biedrības struktūrvienība “Senioru Saeima”, kuras darbību atbalsta LR Labklājības ministrija, Sabiedrības integrācijas fonds un ziedotājs AS "DelfinGroup". Turpinām senioru interešu aizstāvību – energo krīzes pārvarēšana, atbalstu pieprasīšana, veselības jautājumu risināšana, iesniegumi ministrijām un līdzdalība pieteikumu sagatavošanā senioru dzīves kvalitātes uzlabošanā.

Darbojamies LT Labklājības ministrijas Senioru lietu padomē.

Sadarbojamies ar senioru kopienu pārstāvjiem visā Latvijā.

Mums 2022. gada janvārī pievienojas biedrība „Kuldīgas Senioru skola”, kļūstot par juridisko biedru.

  1. gada oktobrī tika parakstīts Sadarbības līgums ar biedrību „Vidusdaugavas NVO centrs”, kura apvieno 47 biedrības.

Turpinām sociālā atbalsta programmu novadu sociālajos dienestos un pansionātos, ko finansē AS "DelfinGroup" (Banknote), nododot senioru aprūpes inventāru, medicīniskos līdzekļus. Labiekārtojam teritorijas senioru centros. 

Ar ziedotāja atbalstu stiprinām biedrības pamatdarbības un informācijas kapacitāti, izglītojam seniorus semināros, dodamies sadraudzības braucienos ciemos pie senioriem visā Latvijā.

Kopā ar ziedotāju un Latvijas bankas speciālistiem vadījām “Naudas prasmju nedēļu 2022” senioriem.

Vadījām Mēdijpratības seminārus reģionu bibliotēkās senioriem kopā ar bibliotēku darbiniekiem, organizēja Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB), sadarbībā ar Kultūras ministriju. Organizējām aptaujas, izplatījām prezentācijas un iesniedzām materiālus informatīvo materiālu sagatavošanā sadarbībā ar LNB 

Piedalījāmies tiešsaistes diskusijā senioriem “Viltus ziņas ir lipīgas”, ko organizēja LR Kutūras ministrija.

Informējām seniorus par kiberdrošību Smart-ID.

Pievienojāmies 2022. gada 31. augustā NVO un MK Memorandam, to parakstot.

Īstenojām LR Labklājības ministrijas atbalstītos pasākumus – senioru izglītošana, informācijas izplatīšana, sadarbudzības tīklu veidošana braucienos, tikšanās ar senioriem reģionos.

Ziedojām medikamentus Kramatorskas pilsētai (Ukrainā), nododot fondam „Ziedot.lv”.

 Īstenotie projekti:

  1. Projekts ““Senioru Saeima” Latvijā “atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds „NVO fonda” programmā no 01.01.2022. līdz 30.10.2022.gadā.

Projekta mērķi

  1. 1. senioru interešu aizstāvēšana, Senioru Saeimas darbība
  2. senioru kopienu sadarbības veicināšana

Turpinām senioru interešu aizstāvību un mērķgrupas sociālo integrāciju. Uzsākta aktīva Senioru Saeimas darbība.

  1. LR Labklājības ministrijas atbalstīts projekts „Biedrības darbības atbalsts” no 02.2022. līdz 20.12.2022.g., pasākumi –sadraudzība, senioru izglītība, medijpratība, pieredzes apmaiņas braucieni, kvalitatīvas informācijas par Senioru Saeimu izplatīšana.
  2. Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra Sabiedrības integrācijas programmā atbalstīts projekts “Rīgas seniori kopā ar Ukrainas bēgļiem” īstenošanai laika posmā no  gada 1. jūlija līdz 2022. gada 15. novembrim.

Projekta virsmērķis:

Palīdzība Ukrainas kara bēgļiem iekļauties mūsu sabiedrībā sadarbojoties senioriem. Sabiedrības integrācija.

 Īstenojam sadarbību, mācām latviešu valodas pamatus, Sarunu klubos runājam par mūsu kultūrvēsturi, braucam kopā ekskursijās pa Latvijas ievērojamām vietām, apmeklējam koncertus.

  1. Rīgas domes Labklājības departamenta projekts „Rīdzinieku sadraudzība 2022. gada Senioru dienā Dobelē”, projekta laikā kopā ar Dobeles senioriem, ukraiņu ģimenēm un Rīgas senioriem Dobelē 4. oktobrī atzīmējām sadraudzībā Vispasaules Senioru dienu. Īstenošanas laiks 19.09.2022. līdz 19.10.2022.g.

Par visiem mūsu pasākumiem 2022. gada laikā informējām mājas lapā www.lskapvieniba.lv

Service by Chukmasoff