Autors LSKA

Autors LSKA

 

Seminārā iepazīstinājām ar biedrības darbībām, lai aizstāvētu senioru intereses un panāktu likumdevēju un valdības senioru veselības aprūpi uzskatīt par prioritāti.

Šā gada 1. aprīlī notika Sirds un asinsvadu slimību darba grupas kārtējā sēde, kurā apspriedām kritisko situāciju un strauji pieaugušo mirstību no sirds un asinsvadu slimībām, kā arī iespējas palielināt ārstēšanas pieejamību visiem iedzīvotājiem, sevišķu uzmanību pievēršot sociāli mazāk aizsargātām sabiedrības grupām.

 

Darba grupas dalībnieki uzklausīja Slimību profilakses un kontroles centra un Latvijas Kardiologu biedrības pārstāvju ziņojumus, kā arī iepazinās ar pacientu, veselības aprūpes nozares viedokļu līderu un senioru kopienu pārstāvju aptaujās izteiktajiem viedokļiem par ieteikumiem rīcībai sirds un asinsvadu slimību ārstēšanas uzlabošanai.

Darba grupa secināja, ka sirds un asinsvadu slimībām ir jāpievērš tūlītēja, pastiprināta uzmanība, tādēļ ir jāizstrādā īpašs sirds un asinsvadu slimību ārstēšanas uzlabošanas plāns.

Semināra laikā iepazīstinājām ar Pētījuma par sirds un asinsvadu slimību aptaujas rezultātiem.

Skatījām video filmas, kur Gerontoloģijas klīnikas vadītājs prof. Jānis Zaļkalns  stāsta par vecumu, kā to izmantot jaunai dzīves kvalitātei.

Runājām par senioru veselības aprūp pandēmijas laikā un skatījām video filmas par  Seniors un vakcināja, Video aicinājumi, profesoru Anataolija Danilāna un Andreja Ērgļa aicinājumus vakcinēties.

LSKA valdes locekle Liesma Neipreisa uzrunāja seniorus būt gataviem piedalīties pasākumos un saudzēt savu veselību.

 

Runājām par valsts nepieciešamo atbalstu, lai seniori varētu būt veseli.

 

Semināru vadīja LSKA apvienības valdes locekle, projekta vadītāja Lilita Kalnāja. 

Pateicamies Svētās Ģimenes mājas komandai un īpaši Inesei Šveklei par atbalstu, jauko uzņemšanu un līdzdarbību.Pasākumu finansiāli atbalsta Labklājības ministrija,

finansējuma līgums Nr.LM2022/24-1-06/6e

Pasākumus īstenojam līdz 2022.gada 31.decembrim

Projektu ““Senioru Saeima” Latvijā” atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Programma “NVO fonds”

Projekts tiek īstenots no 01.01.2022. līdz 31.10.2022.

Projekta īstenošanas līgums Nr. 2022.LV/NVOF/MIC/015/13

                                    

View the embedded image gallery online at:
https://www.lskapvieniba.lv/lv/pasakumi#sigProIdf875d23cef

27.aprīlī LSKA Senioru saeimas pārstāvji piedalījās Saeimas sociālo un darba lietu komisijas sēdē, kurā tika skatīts jautājums par inflācijas ietekmi uz maznodrošinātajiem sabiedrības locekļiem, tostarp senioriem.  

 

Laikā, kad strauji pieaug cenas kā precēm, tā energoresursiem, prioritāri jāstiprina valsts atbalsts maznodrošinātajiem un senioriem,” uzsvēra Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētājs Andris Skride trešdien, 27.aprīlī, pēc komisijas sēdes, kurā deputāti pārsprieda atbalsta iespējas mājsaimniecībām

 

Komisija sēdē tās dalībnieki iepazinās ar Labklājības ministrijas sagatavotajiem priekšlikumiem iedzīvotāju atbalstam energoresursu cenu kompensācijai. Tostarp tika spriests par ātrāku pensiju indeksēšanu, vienreizēju pabalstu mazo pensiju saņēmējiem gada beigās, transporta pabalstu personām ar invaliditāti, minimālā ienākuma līmeņa reformu, palielinātu mājokļa pabalstu un minimālās algas paaugstināšanu.

Deputāti sprieda arī par iespējām atgriezt piemaksas par darba stāžu pensionāriem, kā arī senioru kopienu veidošanu, kurās pensijas vecuma cilvēki varētu dzīvot kopā. Sēdes dalībnieki īpaši uzsvēra arī nepieciešamību stiprināt atbalstu cilvēkiem ar invaliditāti kopš bērnības, kā arī ģimenēm, kurās aug bērns ar invaliditāti. Komisija atzinīgi vērtēja sagatavotos priekšlikumus iedzīvotāju atbalstam un rosināja valdību rast iespējas tos īstenot.

 

LSKA ieskatā būtiski ir steidzami risināt jautājumu par valsts līdzfinansējumu pašvaldībām mājokļa pabalstam. Tāpēc lielas cerības tiek liktas uz Labklājības ministrijas iniciatīvu, kas paredz 50 % likmi. Seniori ierosina pārskatīt PVN likmi dzīvojamās platības (dzīvokļu īpašumu) pārvaldīšanas maksai un maksai par komunālajiem pakalpojumiem.

 

LSKA atzinīgi vērtē Labklājības ministrijas iniciatīvu par vienreizējo ikgadējo maksājumu senioram, kas vērš uzmanību uz ekonomiskās nevienlīdzības cēloņiem sabiedrībā attiecībā uz minimālajiem ienākumiem strādājošajiem un pensionāriem. Seniori ierosina uzturēt šo iniciatīvu neatkarīgi no citām valdības prioritātēm, jo tas ir būtisks atbalsts ikvienai senioru mājsaimniecībai inflācijas apstākļos. 

 

Īpašu  senioru atzinību izpelnījās Ekonomikas ministrijas veiktais pētījums par iedzīvotāju grupām, kuras skar inflācija, un kādā preču un pakalpojumu segmentā, un kuras neskar. Šeit būtiski ir skaitļi, kas liecina par to, kāda mājsaimniecību daļa, kas tiek grupēta 5 grupās, ir spiesta dzīvot zem tā ienākumu līmeņa kas konkrētai mājsaimniecībai ir nepieciešami ikdienas vajadzību apmierināšanai. 

Pievienojam LSKA Senioru Saeimas pārskatu par aktivitāti

Projektu ““Senioru Saeima” Latvijā” atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Programma “NVO fonds”

Projekts tiek īstenots no 01.01.2022. līdz 31.10.2022.

Projekta īstenošanas līgums Nr. 2022.LV/NVOF/MIC/015/13

 

LATVIJAS SENIORU KOPIENU APVIENĪBA uzskata, ka laba veselība ir ieguvums visām nozarēm un sabiedrībai kopumā. Laba veselība ir izšķiroši būtiska ekonomiskajai un sociālajai attīstībai un īpašs rūpju objekts katra cilvēka kā indivīda, visu ģimeņu un vietējās sabiedrības dzīvē.

Turpinot biedrības 2021.gadā īstenotajā projektā „Latvijas seniors – aktīvs, zinošs un atvērts sadarbībai” uzsākto senioru interešu aizstāvēšanas virzienu attiecībā uz medikamentu kompensācijas problemātiku, un ņemot vērā, ka seniori ir viena no tām sabiedrības grupām, kurai ir būtiska medikamentu 100 % kompensācija, jo medikamentu lietošana dzīves kvalitātes uzturēšanai ir  nepieciešama regulāri, LSKA ir iesaistījusies kompānijas “Meta advisory Business and government relations consultancy” Tērbatas iela 4-15, LV 1050, Riga, Latvia, Sirds un asinsvadu slimību darba grupas organizētajā pētījumā ar mērķi – apkopot veselības sektora viedokļu līderu ieteikumus, ņemt tos vērā, sagatavojot priekšlikumus valdībai un parlamentam par sirds un asinsvadu slimību ārstēšanas uzlabošanu.   

Senioru pasākumos izplatījām Anketu „Sirds un asinsvadu slimību darba grupas” organizētajam pētījumam.

Ar senioru anketēšanas rezultātiem iepazīstinājām biedrība “EAPN-Latvia” (Eiropas Pretnabadzības tīkla Latvijas organizācija) organizētajā Sirds un asinsvadu slimību darba grupas sēdē šā gada 1. aprīlī , kura notika tiešsaistē Zoom platformā.

Darba grupa izstrādās savus ieteikumus un rekomendācijas valdībai un Saeimai par sirds un asinsvadu slimību ārstēšanas uzlabošanu Latvijā. Darba grupas sēdē 1. aprīlī tiks prezentēts veselības aprūpes sektora viedokļu līderu ieteikumu kopsavilkums.

Darba grupas sēdes darba kārtība

Sēdes atklāšana – Andris Burtnieks, Biedrības “EAPN-Latvia” valdes loceklis

Sirds un asinsvadu slimību dinamika – Dzintars Mozgis, SPKC direktora vietnieks sabiedrības veselības un profilakses jautājumos

Kardiologa viedoklis – Vilnis Dzērve, kardiologs, Latvijas Kardiologu biedrības valdes sekretārs

Pacientu skatījums – Inese Mauriņa, pacientu biedrības “ParSirdi.lv” vadītāja

Senioru viedokļu apkopojuma prezentācija – Lilita Kalnāja, projekta “Senioru Saeima” pārstāve

Veselības aprūpes sektora viedokļu līderu apkopojuma prezentācija – Romualds Ražuks, Latvijas Universitātes pētnieks, darba grupas vadītājs.

Pievienojam Aptaujas Sirds un asinsvadu slimību darba grupas” organizētajam pētījumam rezultātu prezentāciju.

 

Projektu ““Senioru Saeima” Latvijā” atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Programma “NVO fonds”

Projekts tiek īstenots no 01.01.2022. līdz 31.10.2022.

Projekta īstenošanas līgums Nr. 2022.LV/NVOF/MIC/015/13

 

Borisa un Ināras Teterevu fonds jau trešo gadu finansiāli atbalsta Kuldīgas Senioru skolas projektu “Kuldīgas senioru iespēju un prasmju pieturas 2022”.  Biedrības „Kuldīgas Senioru skolas” vadītāja Ruta Orlova mums raksta

„Palielinot finansējumu, ir iespēja atbalstīt vairāk seniorus. Šogad atbalstu saņems 40 mājsaimniecības. Programmas mērķis - dot iespēju  pašu rokām veikt dārzkopības darbus pārtikas sagādāšanai savas saimes galdam. Šīs programmas ietvaros tiek atbalstīti uzņēmīgi un rosīgi seniori, kas gatavi uzlabot savus dzīves apstākļus,  veikt dārzkopības darbus pārtikas sagādāšanai sev un līdzcilvēkiem. Senioriem jābūt gataviem mācīties, piedalīties projekta ietvaros organizētajās aktivitātēs,  apgūt jaunas iemaņas, saņemt speciālistu un dārzkopības entuziastu padomus, lai izaudzētu pēc iespējas labāku ražu.  

Projekta  1. kārtā seniori saņēma sēklas, sēklas kartupeļus,  sīksīpolus,  dārza kopšanas piederumus, dārza mēslojumu, agroplēves, siltumnīcu plēves. Pateicoties SIA SILJA, seniori saņēma arī dažādus puķu stādus. Projekta 2. kārtā seniori saņems augu stādus, 3.kārtā saņems visu nepieciešamo, lai izaudzēto ražu uzglabātu ziemai un konservēšanai.”

 

Vēlam sekmes mūsu biedrības „LATVIJAS SENIORU KOPIENU APVIEBĪBAS” jaunā biedra aktivitātē. Lai Kuldīgas senioriem „zaļie pirkstiņi” un laba raža!
Foto no pasākuma varat skatīt Galerijā „Kuldīgā seniori gatavi  pavasara dārza darbiem”

2022. gada 28. janvārī Ministrijas valsts sekretārs Ingus Alliks un biedrības valdes priekšsēdētāja Astrīda Babāne  parakstīja Līgumu par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu gada aktivitātēm.

Īstenojām pasākumus trīs mēnešu laikā senioru interešu aizstāvībai izveidotā struktūrvienībā  „Senioru Saeima”.  
Trīs mēnešu laikā īstenojām atbalstīto pasākumu pirmo posmu:

Biedrības  senioru interešu aizstāvībai izveidotās struktūrvienības „Senioru Saeima” darbības uzsākšanas nodrošināšana.

 

Notika struktūrvienības „Senioru Saeima” darbības juridisko dokumentu sagatavošana. Senioru Saeimas vadītāja, juridisko zinātņu maģistre Barba Girgensone pēc valdes uzdevuma sagatavojusi darbības uzsākšanai nepieciešamos dokumentus – Nolikumu, Ētikas kodeksu, Privātuma politiku, Stratēģijas un Prioritāšu sarakstus.

 

Tika izplatīta informācija, aktivizēts senioru sadarbības tīkls un tika nodrošināts mājas lapas www.lskapavieniba.lv uzturēšanas pakalpojums.

 

Sagatavots pārskats iesniegšanai Labklājības ministrijai  par pirmā posma pasākumu izpildi.

 

Nākamajā projekta laika posmā no aprīļa līdz jūnijam paredzam vadīt senioru izglītības seminārus klātienes nodarbībās.

 

Par paredzamajām aktivitātēm informēsim mūsu mājas lapā un aicināsim dalībniekus.

 

Pasākumus atbalsta Labklājības ministrija,

finansējuma līgums Nr.LM2022/24-1-06/6e

Pasākumus īstenojam līdz 2022.gada 31.decembrim

Organizējām klātienē 23. martā biedrības „Svētās „Ģimenes Mājā”” telpās sadarbībā ar AS „DelfinGroup” semināru

„Senioru finanšu pratība”Biedrība „LATVIJAS SENIORU KOPIENU APVIENĪBA” 

piedalīsies “Finanšu pratības nedēļa 2022”, kas Latvijā tiek organizēta laikā no 21. marta līdz 27. martam. Sadarbībā ar mūsu atbalstītāju AS „DelfinGroupsagatavojām semināru senioriem par finanšu pratību.

 

Seminārā apskatījām galvenās tēmas: 

 1. “Krāpnieki uzdarbojas. Kā nosargāt savu naudu?” vadīja Latvijas Bankas Finanšu pratības daļas vadītājs Kaspars Kravinskis.

Bankas speciālists stāstīja par  šodien tik aktuālu tēmu: Kā nosargāt savu naudu no krāpniekiem. Mūs visus pārsteidza ziņa cik lieli miljoni gadā izkrāpti no personu kontiem ar viņu pašu „izkrāptu” līdzdalību. Daudzie apkrāptie ir arī seniori. Tāpēc bija ļoti lietderīgi dzirdēt kā sevi pasargāt. Klausījāmies par krāpnieka raksturojumu, kā sevi pasargāt. Katrs semināra dalībnieks saņēma labu info lapu, kur raksturots krāpnieks, norādīts kā sevi no tāda pasargāt un drošības kontrolsaraksts. Kontrolsarakstā ir 7 jautājumi, kas palīdzēs atklāt naudas izkrāpēju. Vēlam visiem tos iegaumēt un apgūt, lai krāpnieku atmaskot un pasargātu savu sapelnīto

Pateicamies par labo prezentāciju un izsmeļošām atbildēm uz mūsu senioru daudzajiem jautājumiem.

 

 1. „Drošība aizņemoties, personu datu saglabāšana un aizdevēja pārbaude” vadīja biedrības valdes priekšsēdētājas vietniece Lilita Kalnāja.

Iepazīstinājām klausītājus ar daždažādiem drošības jautājumiem par ātro kredītu izmantošanu: Riski izmantojot nebanku aizņemšanās pakalpojumus, kas ir zzticams aizdevējs, kā to pārbaudīt, PTAC darbība aizņēmēju labā, noteikti apzināties savu iespēju atmaksāt un savu datu aizsardzība.

 1. „Informācija par Iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarēšanu un pārmaksu atgūšanas iespējas” informēja grāmatvede un nodokļu konsultante Andra Viļķina

Nodokļu konsultante informēja par iespēju atgūt pārmaksāto nodokli. Tika sniegtas atbildes uz daudzajiem jautājumiem un konsultēti seniori. Notiks individuālas konsultācijas, kur palīdzēsim senioriem sagatavot dokumentus VID EDS sagatavošanā.Pateicamies mūsu dalīborganizācijai biedrībai „Svētās „Ģimenes Mājai”” par sirsnīgo uzņemšanu un telpu Ukrainas atbalstam noformējumu.

Domās un lūgšanās esam visi kopā par mieru Ukrainā.

View the embedded image gallery online at:
https://www.lskapvieniba.lv/lv/pasakumi#sigProId4c42352f8e

Preses relīze
2022.gada 21.martā

 

DelfinGroup palielina atbalstu senioru iespēju pilnveidošanai

 

Atbalsts senioriem visā Latvijā ir nozīmīga un pastāvīga AS DelfinGroup sociālā iniciatīva, tādēļ šogad ir palielināts ziedojuma apmērs biedrībai Latvijas Senioru kopienu apvienība (LSKA), lai uzlabotu vairāku aprūpes  iestāžu medicīnisko un tehnisko aprīkojumu, kā arī sniegtu iespēju senioriem apgūt mūsdienās būtiskās zināšanas un kompetences. Ilggadējās partnerības mērķis ir paaugstināt senioru dzīves kvalitāti un apstākļus, kā arī paplašināt iespējas ilgtermiņā.

 

“Dažāda veida atbalsta sniegšana senioriem visā Latvijā ir nozīmīga AS DelfinGroup sociālās atbildības sastāvdaļa, jo seniori, īpaši reģionos dzīvojošie, ir viena no mazāk aizsargātajām sabiedrības grupām un tai īpaši nepieciešams atbalsts.  Mūsu korporatīvās sociālās atbildības politika balstās pārliecībā par vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanu, un  AS DelfinGroup ilgtermiņā aktīvi piedalās ilgtspējīgas sabiedrības veidošanā, sniedzot cilvēkiem iespējas un veicinot iekļaušanu, dažādību, vienlīdzību un labklājību,” skaidro AS DelfinGroup valdes priekšsēdētājs Didzis Ādmīdiņš.

 

AS DelfinGroup ziedojums sniegs iespēju LSKA īstenot vairākas senioriem būtiskas aktivitātes dažādās pilsētās visā Latvijā – līdzekļi tiks izmantoti sociālā atbalsta pasākumiem, senioru izglītošanai, socializēšanās iespēju radīšanai, kā arī biedrības darbības nodrošināšanai un senioru interešu aizstāvības iespēju stiprināšanai. Pagājušajā gadā pateicoties finanšu koncerna atbalstam sociālās aprūpes iestādes 15 Latvijas pilsētās tika pie dažādiem senioriem nepieciešamiem tehniskajiem palīglīdzekļiem un medicīniskā aprīkojuma. Tika iegādātas pārvietošanās palīgierīces - ratiņkrēsli, kruķi, rāmji un citi, kā arī skābekļa aparāts, matrači, higiēnas preces un cits inventārs. Šogad vēl 12 centriem dažādos Latvijas reģionos būs iespēja iegādāties nepieciešamo medicīnisko aprīkojumu un palīglīdzekļus, kā arī trīs iestādēm veikt labiekārtošanas darbus, uzlabojot ikdienas sadzīves kvalitāti un iespējas.

 

Senioru zināšanu un kompetenču paaugstināšanai visa gada garumā ieplānotas gan apmācības finanšu un mediju pratībā un informācijas tehnoloģijās, gan arī noderīgu izglītojošu materiālu izstrāde par šīm tēmām. Iepriekš īstenotās līdzīgās izglītojošās aktivitātes guvušas plašu atsaucību un novērtējumu senioru vidē, apliecinot to nepieciešamību iekļaujošas sabiedrības veidošanā. LSKA jau sākusi aktīvu darbu pie ieplānoto pasākumu īstenošanu un Finanšu pratības nedēļas 2022 ietvaros marta beigās rīko pirmo semināru senioriem Senioru finanšu pratība, kura laikā tiks stāstīts par šobrīd aktuālu tēmu: Kā nosargāt naudu no krāpniekiem, kā pasargāt savus personas datus.

 

Ņemot vērā, ka paši esam seniori, ar sirdi un dvēseli izjūtam, cik ļoti šī palīdzība nepieciešama tiem gados vecajiem cilvēkiem, kuriem katru dienu ir vajadzīga kopšana, un kuri  paši par sevi vairs parūpēties nespēj.  Tādēļ ir liels prieks, ka kopīgiem spēkiem mums izdevies padarīt viņu ikdienu kaut nedaudz vieglāku un priecīgāku. Arī šogad turpināsim apzināt sociālās aprūpes iestādes un piegādāt tām ar AS DelfinGroup atbalstu sarūpēto nepieciešamo medicīnisko aprīkojumu. Patiesi iepriecina, ka ziedotājs ne vien palielinājis ziedojuma apmēru senioru atbalsta programmām, bet uzņēmuma dalībnieki plāno arī paši piedalīties vairāku sociālās aprūpes centru labiekārtošanas darbos,” stāsta LSKA valdes priekšsēdētāja Astrīda Babāne.

 

Par AS DelfinGroup 

 

AS DelfinGroup ir licencēts uz tehnoloģijām balstīts finanšu nozares koncerns, kas dibināts 2009. gadā un strādā ar zīmoliem Banknote un VIZIA. Uzņēmums pastāvīgi attīsta un piedāvā patēriņa aizdevumus, aizdevumus senioriem, nomaksas pakalpojumus, lombarda aizdevumus un lietotu un mazlietotu preču tirdzniecību vairāk nekā 90 filiālēs visā Latvijā, kā arī tiešsaistē. AS DelfinGroup vairāk nekā 270 profesionāļu komanda vidēji mēnesī izsniedz 35 tūkstošus aizdevumu. Uzņēmuma kopējais reģistrēto klientu skaits pārsniedz 400 000. AS DelfinGroup kopš 2014. gada ir pazīstama Nasdaq Riga biržā kā obligāciju emitents un kopš 2021. gada kā akciju emitents Baltijas Oficiālajā sarakstā. Uzņēmums 2021. gadā veica IPO, piesaistot gandrīz 6000 jaunu akcionāru. Uzņēmums veic regulāru ikceturkšņa dividenžu izmaksu. Uzņēmuma ilgtspējas pamatā ir fokuss uz korporatīvo pārvaldību, fintech inovācijām, atbildīgu aizdevumu izsniegšanu, finanšu iekļaušanu un aprites ekonomikas veicināšanu. Uzņēmums strādā ar peļņu katru gadu kopš 2010. gada.

 

Papildu informācija:
Evita Verveiko,
AS DelfinGroup korporatīvās komunikācijas vadītāja

Tālr.: +371 26536071
E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 

Valmierā no marta sāk darboties centrs senioriem, kur varējām nodot par noziedotāja AS “DelfinGroup” (Banknote) finansējumu iegādātās medicīnas iekārtas, mēraparātus.

 

Sadarbojoties ar Valmieras novada fondu piedalījāmies senioru atbalstošo projektu izvērtējumā. 31.decembrī noslēdzās 2021.gada konkurss “Sev, tev, novadam”. Šogad pēc Valmierā un novados notikušajām senioru domradēm tika izvērtēti 13 pieteikumi.

Nolēmām atbalstīt Valmieras senioru vajadzības un dienas centra darbību, iegādājoties un nododot lietošanā ikdienā nepieciešamos medicīnas instrumentus – asinsspiediena mēraparātus un citus palīglīdzekļus.

Senioru dienas centru atklāja biedrība „Kristīgais žēlsirdības centrs”. Bijām pagodināti piedalīties šajā pasākumā 28. februārī kopā ar senioriem un centra izveides atbalstītājiem. 

Biedrībai „Kristīgais žēlsirdības centrs” un tās vadītājai Gaidai Pevko ir liela pieredze sabiedrībai vajadzīgo pasākumu organizēšanā.

 

Par biedrību viņu mājas lapā varam lasīt:

Biedrība „Kristīgais žēlsirdības centrs” biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrēta 2005. gada 1. jūnijā, bet kā sabiedriskā organizācija darbojas no 2000. gada 11. aprīļa. Ar Finanšu ministrijas lēmumu biedrībai piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss. Lai paredzētie sabiedriskā labuma darbības veidi (labdarība, trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšana) īstenotos, turpinām ziedojumu vākšanu, piesaistām līdzekļus, rakstam projektus.

Biedrības mērķis ir sabiedrības locekļu labklājības līmeņa paaugstināšana un iedzīvotāju sociālā integrācija, īpašu uzmanību pievēršot:

 • Sociālās palīdzības sniegšanai;
 • Sabiedrības locekļu iesaistīšanai sociālo problēmu risināšanā;
 • Sabiedrības locekļu aktivizēšanai neformālai pieaugušo un bērnu izglītošanai;
 • Brīvā laika organizēšanai un iedzīvotāju sociālās un reliģiskās kultūras celšanai.

Biedrība šodien apvieno 42 biedrus. Biedrības darbību atbalsta Valmieras pilsētas pašvaldība un četras tradicionālo konfesiju kristiešu draudzes – Septītās dienas adventistu Valmieras draudze, Valmieras baptistu draudze, Valmieras Sv. Sīmaņa ev. lut. draudze, Romas katoļu Valmieras draudze un to mācītāji.

Kristīga žēlsirdības centra darbība ir praktiski balstīta uz tas biedru brīvprātīgajām labdarības aktivitātēm.

Dienas centrs bērniem

Roku rokā ar bērnu labdarības virtuvi darbojas Kristīgais dienas centrs darbam ar bērniem. Dienas centrs atvērts katru darba dienu no pl.15:00 – 19:00.

Katru dienu dienas centrā darbojas kāds brīvprātīgais skolotājs, kas bērnus ne tikai pieskata, bet arī nodrošina interesantas un izglītojošas nodarbības, plāno un organizē aktivitātes. Skolotāji cenšas sniegt bērniem cilvēcisku siltumu, atbalstu un palīdzību. Bērniem dienas centrā ir iespēja satikt draugus, spēlēt galda spēles, novusu vai galda tenisu.

Mazgāmutis

Mazgāmutis ir biedrības "Kristīgais žēlsirdības centrs" piedāvāts pakalpojums - iespēja nomazgāties dušā un izmazgāt drēbes veļasmašīnā.

Mazā, bet mājīgā priekštelpā centra klienti var atvilkt elpu pēc karstas dušas. Otrajā telpā pieejama 7 kg veļas mazgājamā mašīna un veļas žāvētājs. Viss pārdomāts un sakārtots, lai Kristīgā žēlsirdības centra klienti — Valmieras maznodrošinātās ģimenes — varētu te ne vien paši nomazgāties, bet arī izmazgāt un izžāvēt drēbes. Tā kā ne visiem mājās ir siltais ūdens, veļas mazgājamie un žāvējamie automāti, tad arī šāda veida palīdzība ir aktuāla.

Zupas virtuve

Kopš 2000. gada 6. augusta Valmierā, Stacijas ielā 26 veiksmīgi darbojas biedrības un sadarbības partneru uzturētā labdarības virtuve. Šeit katru darba dienu no plkst.12:00 līdz 15:00 vienkāršā, bet mājīgi iekārtotā ēdamtelpā siltas bezmaksas pusdienas saņem ap 30 klientiem. Tie ir klienti, kuri dažādu iemeslu dēļ nonākuši situācijā, kad vajadzīga palīdzība. 

Ēdiens, ko pasniedz pusdienās, ir sātīgs mājas ēdiens. Tas sastāv no trim ēdieniem, kas, galvenokārt, tiek gatavots no labdaru atnestajiem un saziedotajiem produktiem. Vidēji mēnesī tiek pagatavotas 1500-1600 porcijas pusdienās.

Ziedotāju uzskaites grāmatā ierakstīti vairāki pārtikas ražotāji, veikalnieki, vietējie uzņēmēji, kuri veicinājuši mūsu darbību. Garš ir individuālo ziedotāju saraksts, kas ar savu izaudzēto un sagatavoto produkciju dalījušies ar mums. Sniedzam arī cita veida palīdzību ģimenēm (pārtikas pakas u.c.).

Siltas maltītes piegāde mājās senioriem

Silta maltīte ikvienam 2020. gada 13.februārī jau trešo reizi notika Ziedotāju aplis.

Kā pasākuma vadītājs atzīmēja, Ziedotāju aplis nebūt nenozīmē sēdēšanu aplī, tā ir drīzāk saspēle pa apli, izaicinot citam citu ziedot. Valmierā Labdarības virtuve darbojas jau divdesmit gadus, pagājušā gadā tika sagatavotas 13000 porcijas maznodrošināto ģimeņu bērniem.

Savā darbības laikā esam sapratuši, ka visi, kam šī palīdzība ir nepieciešama, nespēj atnākt līdz mums. Mūsu moto ir: “Silta maltīte ikvienam!” un esam atraduši risinājumu, kā piegādāt maltīti klienta dzīvesvietā.

Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā nepameta sajūta, ka esam frontes otrajā līnijā, jo esam ēdinātāji. Pirmajā, visatbildīgākajā līnijā, protams mediķi.

Mēs ēdinām Valmieras mazturīgās ģimenes ar bērniem. Krīzes laikā mūsu klientu lokam klāt nāca arī cilvēki, kas atrodas mājās un nevar paši aiziet uz veikalu, ievērojot valdības norādi: «Paliec mājās!».

Tā nu jau kopš 2020. gada marta realizējot šo ieceri, piegādājam siltas pusdienas dzīves vietā vairāk kā 20 Valmieras senioriem. Ziedotāju aplis strādā!

Šis bija atspēriens siltas maltītes piegādāšanai mājās senioriem. Ziedotāju apļa ietvaros tika iegādāti nepieciešamie trauki, izstrādāta loģistikas shēma kā šo visu darīt efektīvāk. Par saziedotajiem līdzekļiem un klientu līdzmaksājumu piegādātas 1028 porcijas un nobraukti vairāk kā 1000km, šo maltīti piegādājot.”

 

Tagad darbojas arī Senioru dienas centrs.

Vēlam daudz jauku mirkļu kopā esot!

View the embedded image gallery online at:
https://www.lskapvieniba.lv/lv/pasakumi#sigProId00e4336d08

 

Turpinām senioru sociālā atbalsta programmu, 

kuru finansē ziedotājs AS „DelfinGroup” (Banknote) 1. gada 15.februārī Kuldīgā noslēdzām līgumu, kurā biedrība „LATVIJAS SENIORU KOPIENU APVIENĪBA” (LSKA) par AS „DelfinGroup”( Banknote) mērķziedojumu iegādāto medicīnas  sporta  inventāru nodeva biedrība „Kuldīgas Senioru skola”.

Mantas vērtība summā 499,13 EUR (četri simti deviņdesmit deviņi eiro un 13 centu) :

 1. Ledragomma vingrošanas bumba 65cm maisā (pelēka) gab. 11 
 2. Ledragomma vingrošanas bumba 75cm maisā (zila) gab. 11

 

Mantas lietošanas mērķis ir Sabiedriskā labuma joma „Veselības veicināšana.”, kas piešķirta Mantas devējam.

Mantas pieņēmējs apņemas mantu lietot veselības veicināšanā biedrības „Kuldīgas Senioru skola” senioriem sporta vingrošanas pasākumos.

 

Līgumu Kuldīgas Kultūras centrā parakstīja LSKA valdes priekšsēdētājas vietniece Lilita Kalnāja un biedrības „Kuldīgas Senioru skola” valdes priekšsēdētāja Ruta Orlova, klāt esot senioru sporta nodarbību vadītājai, trenerei Ligitai Žēperei un Kuldīgas novada Sabiedrisko attiecību speciālists Ričards Sotaks.

 

Par dāvinājumu Kuldīgas Senioru skolas mājas lapā www. kuldigassenioruskola.lv  mūsu apvienības jaunie biedri raksta:

Senioru skolas biedri izprot, cik svarīgi ir būt aktīviem un kustēties. Pirmdienās tiekamies sporta skolas pagalmā Kalna ielā, vingrojam un dodamies nūjot, katru reizi izvēloties citu maršrutu. Bet katru piektdienu vingrojam Kalna ielas sporta kompleksa zālē.

Vingrošanas nodarbības apmeklē 22 seniori, tās vada sporta skolotāja Ligita Žēpere.

Ar gaisu piepildītas vingrošanas bumbas ir efektīvi līdzekļi ikdienas fizisko aktivitāšu palielināšanai. Vingrošanas bumba ir pilnīgi universāls treniņu rīks, kas piemērots ikvienam, sākot no bērniem līdz vecāka gadagājuma cilvēkiem. Vingrošanas bumbā vissvarīgākais ir līdzsvars. Tas arī trenē koordināciju un ķermeņa muskuļus. Pat tiem, kuriem ir mazāk līdzsvara vai koordinācijas izjūtas, vingrošanas bumba ir labs līdzeklis tās trenēšanai. Līdzsvara noturēšana uz bumbas palīdz trenēt ķermeņa muskuļus. Laika gaitā tas palīdz uzlabot stāju, novērst un mazināt muskuļu sasprindzinājumu un muguras sāpes.”Pateicoties  AS „DelfinGroup” (Banknote) ziedojumam LSKA varējusi iegādāties un nodot lietošanā senioru sociālai un medicīniskai aprūpei noderīgus inventāra priekšmetus Dobelē, Mazsalacā, Līvānos, Viļakā, Šķilbēnos, Aucē, Alūksnē, Subatē, Balvos, Talsos, Pļaviņā un Cēsīs.

 

 1. gadā turpinām uzlabot reģionu senioru dzīves kvalitāti visā Latvijā.

 

Par dāvinājumu un skaisto Kuldīgu februārī varat skatīt foto mirkļus mūsu mājas lapas sadaļā Galerija  „Kuldīgas Senioru skola saņem dāvinājumu”

View the embedded image gallery online at:
https://www.lskapvieniba.lv/lv/pasakumi#sigProId5800a0d53d

 

  

Saņēmām Labklājības ministrijas aicinājumu noskaidrot senioru viedokli par to, kā pēdējo 20 gadu laikā ir mainījusies domāšana, sajūtas un rīcība saistībā ar sabiedrības novecošanos un kādi ir ieteikumi par nepieciešamo turpmāko rīcību, lai risinātu sabiedrības novecošanās jautājumus.

 

Šobrīd Labklājības ministrija strādā pie ANO ziņojuma par 2002. gadā pieņemtā starptautiskā Madrides rīcības plāna novecošanās jautājumos īstenošanu Latvijā pēdējo piecu gadu laikā, kā arī sabiedrības novecošanas politikas sasniegumiem 20 gadu laikā. 

Biedrības juriste Mg.iur. Barba Girgensone sagatavoja apjomīgu ziņojumu par sabiedrības novecošanās jautājumiem.

Atsaucoties Labklājības ministrijas aicinājumam sniegt senioru viedokli par to, kā pēdējo 20 gadu laikā ir mainījusies  domāšana,  sajūtas, rīcība  saistībā ar sabiedrības novecošanos un kādi ir ieteikumi par nepieciešamo turpmāko rīcību,  lai risinātu sabiedrības novecošanās jautājumus, LSKA norāda, ka primāri šīs izmaiņas būtu pētāmas caur konstatējumu, ka valstī maz ir analizēts jautājums par senioriem, kas paši spēj vadīt savu dzīvi un kuru veselības problēmas parasti saistītas ar novecošanas procesu. Vairums šo cilvēku ir vecumā starp 55 un 80 gadiem vai vecāki, jo veselības aprūpes nosacījumi uzlabojas. Novecošanas process var būt izšķirošs jebkurai personai, jo tas ietver būtiskas izmaiņas. Šīs izmaiņas un kontroles zudums ir galvenie faktori, kas apdraud indivīda dzīves kvalitāti. Cilvēki tiem nav sagatavojušies to neprognozējamības dēļ. Izmaiņas darbā (pensionēšanās), ģimenē, sabiedrībā, ķermenī un veselības stāvoklī liek mainīt uztveri un dzīves struktūru. Visas psiholoģiskās, fiziskās un sociālās problēmas var novest pie dzīves kvalitātes pazemināšanās, ja persona nezina, kā tās pareizi risināt. No otras puses, šis dzīves posms piedāvā izmantot jaunas iespējas, jo cilvēkiem ir vairāk laika, lai piedalītos sabiedriskās aktivitātēs. Senioriem ir bagātīga dzīves pieredze, kuru nedrīkst pazaudēt vai izšķiest nelietderīgi. Sabiedrība var gūt labumu no senioriem ar labu dzīves kvalitāti  ne tikai tāpēc, ka viņi aktīvāk līdzdarbojas sabiedrībā, bet arī retāk izmanto sociālos un veselības aprūpes pakalpojumus. 

 

Ar Mg.iur. Barba Girgensone sagatavoto un LM iesniegto Pārskata kopsavilkumu 12 lpp. apjomā iepazīstinām pielikumā.
Projektu ““Senioru Saeima” Latvijā” atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Programma “NVO fonds”

Projekts tiek īstenots no 01.01.2022. līdz 31.10.2022.

Projekta īstenošanas līgums Nr. 2022.LV/NVOF/MIC/015/13

Service by Chukmasoff