Biedrība „LATVIJAS SENIORU KOPIENU APVIENĪBA” aicināja piedalīties senioru mūžizglītības seminārā.

 

2023.gadā atzīmējam Dziesmu un deju svētku tradīcijas150. gadskārtu, kur pasākumu vienojošais vadmotīvs ir "Dziesmu svētkiem 150. Tradīcija".

Projektā “Mazirbes kora stāsts” biedrība “Mazirbes draugu kopa” iezīmē Tradīciju lappusi arī no Mazirbes. 2023. gadā Mazirbes kora pirmā koncerta 75. gadu jubileja sakrīt ar visas Latvijas Dziesmu svētku tradīcijas 150. gadi. 

Rīgā 1948. gada jūlijā notika X Dziesmu svētki jeb Padomju Latvijas I Dziesmu svētki, kuriem sevišķi rosīgi gatavojās Mazirbes jauktais koris. Bija iesākta arī tautas tērpu gatavošana.

Tā radās skaistais, interesantais lībiešu sieviešu tautas tērps ar metāla važu rotām, aubēm un brunču apakšmalu ar vairākām krāsu lentām.

 

Godājām senu tradīciju dziedāt un rotāties!

Turpinājām Dziesmu un Deju svētku šīs vasaras prieku sajūtu.

 

Semināru vadīja un ar prezentāciju iepazīstināja Lilita Kalnāja, biedrības „Mazirbes draugu kopa” valdes locekle un projekta vadītāja.

 

 

Paldies biedrības „Svētās „Ģimenes Māja”” laipnajām namamātēm

par mūsu uzņemšanu un senioru skolas dalībnieku labsajūtai piedāvāto kafijas pauzi.

 

Pielikumā Mazirbes kora stāsta prezentācija.

Projekts „Sadarbībā aizstāvam” atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Programma “NVO fonds”

Projekts tiek īstenots no 01.04.2023. līdz 31.10.2024.

Projekta īstenošanas līgums Nr. 2023.LV/NVOF/MAC/103/49

 

Attachments:
Download this file (Mazirbes kora stāsts pdf (1).pdf)Mazirbes kora stāsts pdf (1).pdf[ ]6852 kB

Biedrība “Latvijas senioru kopienu apvienība” (LSKA) dažādos semināros, lekcijās interešu klubiņā, kā arī citos pasākumos vienmēr ir rūpējusies par senioru izglītošanu visdažādākajos jautājumos. Tagad, Sabiedrības integrācijas fonda atbalstītā projekta “Sadarbībā aizstāvam” ietvaros, seniori aicināti turpināt mūžizglītību LSKA Senioru skolā Rīgā.

 

Jaunajā Senioru skolā tiks organizētas mācības, sarunu klubi un tikšanās ar dažādas nozares pārstāvošiem lektoriem un nodarbību vadītājiem. Projekta vadītāja, LSKA valdes priekšsēdētājas vietniece Lilita Kalnāja uzsver, ka tā nav skola klasiskajā izpratnē, bet gan mūžizglītības nodarbības par senioriem aktuālām un viņus interesējošām tēmām. “Iepriekšējos gados jau esam guvuši pieredzi senioriem saistošu lekciju organizēšanā, kā, piemēram, organizējām seminārus par ar nodokļiem saistītiem jautājumiem, pensijām, naudas pratību un citiem jautājumiem, kā arī, ņemot vērā Covid-19 izplatības ierobežošanai noteikto ārkārtas situāciju, tiešsaistē rīkojām meistarklases digitālo prasmju apgūšanai,” stāsta Lilita Kalnāja.

LSKA Senioru skolas Rīgā pirmais mācību pusgads jau ir uzsākts un notikušas arī pirmās lekcijas par senioru medijpratības jautājumiem. Nodarbības  projekta ietvaros turpināsies 2023./2024.mācību gadā, un šajā laika posmā paredzēts organizēt divdesmit mūžizglītības lekcijas, seminārus vai sarunas, kurās plānots stāstīt par vēsturi, digitālajām tehnoloģijām, datu aizsardzību, pensiju indeksāciju un daudziem citiem jautājumiem. Piemēram, tūlīt pēc Dziesmusvētkiem būs īpaša lekcija par latviešu tautastērpiem. Lilita Kalnāja bilst, ka skaitlis divdesmit nav “akmenī iecirsts”, un, ļoti iespējams, nodarbību būs vairāk. “Senioru skola jau nav tikai vieta, kur gūt jaunas zināšanas. Tā ir arī iespēja būt kopā, socializēties un pārrunāt visdažādākos jautājumus,” saka LSKA valdes priekšsēdētājas vietniece. 

Savukārt LSKA valdes locekle Liesma Neipreisa, kura sadarbībā ar biedrības valdi vadīs Senioru skolu Rīgā, norāda, ka biedrība organizē arī tikšanos ar dažādām amatpersonām, kuras izskaidro senioriem aktuālos jautājumus, piemēram, kāda palīdzība saņemama no pašvaldības, kā izprotams viens vai otrs normatīvais regulējums. “Līdztekus šādiem pasākumiem izglītojamies arī apskatot Latviju, iepazīstot dabu, daudzu pilsētu kultūru, vēsturiskās vietas, kā arī tiekoties ar cilvēkiem visā valstī.”  

Nodarbības notiek vienas no LSKA dibinātājas biedrības „Svētās Ģimenes Mājas” labi aprīkotajās semināru un pasākumu telpās Rīgā, Klostera ielā 5, kā arī citur – pasākumos brīvā dabā un ekskursiju laikā visā Latvijā. Senioru mūžizglītības pasākumi nav domāti tikai LSKA ietilpstošo senioru organizāciju biedriem, uz tiem var nākt ikviens interesents. Informācija par pasākumiem rodama LSKA mājas lapā www.lskapvieniba.lv sadaļā “Senioru skola”.

Projektā paredzēts arī turpināt ukraiņu bēgļu integrāciju Latvijas sabiedrībā. Liesma Neipreisa, kura kopš pagājušā gada māca ukraiņiem latviešu valodas pamatus, atzīst, ka panākumi ir labi. “Katru dienu mēs runājam, apgūstam jaunus  vārdus,  veidojam dialogus, un ukraiņi tos latviešu valodas vārdus, kurus zina, pielieto arī praksē.  Vienmēr saka “labdien”, “paldies”, “uz redzēšanos”, “sveiki”, un arī veikalā zina un prot nosaukt latviski visus produktus.  Man ir liels prieks un patīk darboties ar cilvēkiem, kas ir  motivēti,  ieinteresēti apgūt mūsu valodu,” saka Liesma Neipreisa.

Vēl viens būtisks aspekts senioru mūžizglītībā ir LSKA organizētās izzinošās ekskursijas uz dažādām Latvijas vietām. Piemēram, maijā, pašā skaistākajā ceriņu ziedēšanas laikā, seniori kopā ar saviem ukraiņu draugiem apmeklēja Pētera Upīša Ceriņu  dārzu Dobelē, kur uzzināja daudz jauna kā par paša dārzu un Dārzkopības institūta darbu, tā arī par ceriņu kopšanu un audzēšanu. Jūnijā seniori ciemojās Ventspilī, bet īsi pirms Jāņiem apmeklēja Zāļu tirgu Doma laukumā, kur iepazīstināja ukraiņus ar latviešu  vasaras saulgriežu tradīcijām.

Lilita Kalnāja uzsver, ka liela nozīme būs pieredzes apmaiņai arī ar citām senioru skolām. “Pirmo senioru skolu 2015.gadā nodibināja Krāslavā, bet pērn jau bija Senioru skolas Aglonā, Siguldā, Madonā, Ikšķilē un Kuldīgā. Esam gandarīti, ka viena no aktīvākajām ir „Kuldīgas Senioru skola”. Šī biedrība ir LSKA biedrs un viņiem ir pat trīs nodarbības dienā! Sadarbībā ar mūsu Kuldīgas biedru veidosim kontaktus un sadarbības platformu, kur varēsim dalīties pieredzē,” saka projekta vadītāja.

 

PasākumuSadarbībā aizstāvam” finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Projekts tiek īstenots no 01.04.2023. līdz 31.10.2024.

Projekta īstenošanas līgums Nr. 2023.LV/NVOF/MAC/103/49

 

Materiāls “Darbu sākusi LSKA Senioru skola Rīgā” ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par materiāla “Darbu sākusi LSKA Senioru skola Rīgā” saturu atbild Biedrība “Latvijas senioru kopienu apvienība”.

Service by Chukmasoff