Sabiedrības integrācijas fonds atbalstījis mūsu projektu „Aktīvs seniors Latvijā”

Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) programmā „NVO fonds” atbalstījis mūsu iesniegto projektu. 

29.aprīlī biedrības valdes priekšsēdētāja Astrīda Babāne parakstīja līgumu ar SIF par projekta īstenošanu.

 

Projektu īstenosim no 2020. gada 1. maija līdz 31. oktobrim

 

Projektā „Aktīvs seniors Latvijā” īstenos virsmērķus:

  1. senioru interešu aizstāvēšana,
  2. problēmu risināšanas informācijas tīkla izveidošana.

Projekta tiešie mērķi:

  1. iesaistīšana IT tīklos,
  2. interešu aizstāvēšana visās pieejamās institūcijās, apvienībās,
  3. sadarbība senioru kopienās,
  4. ilgtspējīgas attīstības interešu aizstāvības programma.

Mērķa grupa

Latvijas seniori, kuri vēlas uzlabot savus dzīves apstākļus.

Projekta aktivitātes īstenosim jaunos, ārkārtējās situācijas apstākļos. Tie uzliek jaunus pienākumus un sastapsimies ar izaicinājumiem.

Taču esam apņēmības pilni projektu īstenot.

 

Par projekta aktivitātēm informēsim mājas lapā www.lskapvieniba.lv

Aicināsim katru personīgi.

 

Lai mums laba veselība un jaukas saulainas dienas!

 

Lilita Kalnāja

SIF projekta vadītāja

Service by Chukmasoff