Biedrība „LATVIJAS SENIORU KOPIENU APVIENĪBA” projekta “Aktīvs seniors Latvijā” ietvaros uzsākusi senioru problēmu apzināšanu.

Iespēja aizpildīt aptaujas anketu tiešsaistē.

 

Lai apzinātu senioru viedokļus par ar viņu dzīves kvalitātes uzlabošanu saistītiem jautājumiem, LSKA sagatavojusi aptaujas anketu, kura pieejama mājas lapas www.lskapvienība.lv sadaļā „Aptauja”.

Lūdzam piedalīties un aizpildīt anketu tiešsaistē.

Anketa ir viegli aizpildāma, dotas atbildes, kuras Jums jāiezīmē, kā pieņemama.

 Piemēram:

 Pēc atbildes uz katru jautājumu, lūdzu, nospiediet  "Apstiprināt"

 

Un vēl citi jautājumi.

Lūdzam piedalīties, jo mums ir nepieciešami Jūsu viedokļi, lai varam palīdzēt.

 

Projekts tiek īstenots no 2020.gada 1.maija līdz 31.oktobrim.

 

Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” projekta īstenošanas līgums Nr. 2020.LV/NVOF/MIC/003/13

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Service by Chukmasoff