Biedrība „LATVIJAS SENIORU KOPIENU APVIENĪBA” dāvina Viļakas un Šķilbēnu sociālās aprūpes centru iemītniekiem televizorus un palagus Turpinām senioru sociālā atbalsta programmu, kuru finansē ziedotājs AS „DelfinGroup” (Banknote).

Biedrība jau varējusi ar ziedotāja atbalstu iegādāties un nodot lietošanā senioru sociālai un medicīniskai aprūpei noderīgus inventāra priekšmetus Dobelē, Mazsalacā un Līvānos

Turpinām sadarbību ar aprūpētājiem un senioru palīgiem visos Latvijas reģionos. Pateicoties valdes locekles Liesmas Nepreisas darbībai, varam sākt atbalsta pasākumus Latgales novados.

Jūnijā dāvanā varējām nodot sociālās aprūpes centriem Viļakā un Šķilbēnos televizorus un speciāli pasūtītus palagus ar gumijām malās, kas ērti lietojami. 

Par ziedojuma saņēmējiem novada mājas lapā varam lasīt:

“Viļakas Sociālās aprūpes centrs ir Viļakas novada pašvaldības iestāde. (no 1. jūlija Balvu novads).

Sociālās aprūpes centrā ir veco ļaužu pansionāts.
Centrs atrodas Ziemeļlatgalē, Viļakā – bijušajā slimnīcas ēkā, kuru uzcēla no 1884. līdz 1890. gadam, pēc Marienhauzenas muižas grāfienes Annas Lippe-Lipskas iniciatīvas, pašā ceļa malā pie Viļakas katoļu baznīcas (Vissvētākās Jēzus sirds Vilakas-Romas katoļu baznīca).

Galvenais iestādes darbības virziens ir ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodrošināšana personām I un II grupas invalīdiem no 18 gadu vecuma un pensijas vecumu sasniegušām personām uz pastāvīgu vai pagaidu uzturēšanos.

Klientiem tiek nodrošināta gultasvieta, apģērbs, uzturs, (atbilstošs vecumam un veselības stāvoklim) veselības aprūpe, diennakts sociālā aprūpe un sociāla rehabilitācija. Klienti tiek nodrošināti ar medikamentiem, higiēnas precēm un tehniskajiem palīglīdzekļiem.

Plānotais vietu skaits VSAC – 25.

 

Šķilbēnu sociālās aprūpes māja (turpmāk tekstā – Šķilbēnu SAM) ir Viļakas novada domes iestāde, kas nodrošina ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma sniegšanu pilngadīgām personām.

Šķilbēnu sociālās aprūpes mājā atrodas Rekovas ielā 11, Rekovā, Šķilbēnu pagastā.

Kopš 2011.gada Šķilbēnu sociālās aprūpes māja ir reģistrēta sociālo pakalpojumu sniegšanas reģistrā ar Nr. 891.

Šķilbēnu SAM sniedz ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumu I, II grupas invalīdiem ar fiziska rakstura traucējumiem no 18 gadu vecuma un pensijas vecumu sasniegušām personām, kurām vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ ir grūti sevi aprūpēt.

Šķilbēnu SAM, kas nodrošina personai, kura vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt, pilnu aprūpi:

  • nodrošina personu ar dzīvojamo platību, kurā ir sadzīvei nepieciešamais inventārs;
  • apgādā personu ar apģērbu, apaviem, higiēnas precēm, medikamentiem, organizē ēdināšanu;
  • organizē kultūras pasākumus, kā arī pēc personas vēlēšanās organizē garīgo aprūpi atbilstoši personas konfesionālajai piederībai;
  • ja nepieciešams, organizē palīdzību personas individuālo sociālo problēmu risināšanā.”

 

Dāvinājuma līgumā norādījām, ka inventāra priekšmeti lietojami veselības aprupei.

Pateicamies par atsaucību un sadarbību centru vadītājai Līnai Barovskai un vietējam uzņēmējam Ojāram Korpam par prasmīgi izgatavotajiem speciālajiem palagiem slimnieku gultām.

 

Turpinām savu sociālā atbalsta programmu. 

Tuvākājās dienās Auces sociālais dienests saņems dažādus medicīnas palīglīdzekļus, ko nodosim lietošanā.

Piedāvājam jūlijā mums iesniegt nepieciešamo inventāra pieprasījumu sadarbības partneriem no Alūksnes un Valmieras. 

Varam palīdzēt, jo ziedotājs AS „DelfinGroup” (Banknote ) atbalsta seniorus un palīdz uzlabot viņu dzīves kvalitāti.

 

Varat skatīt pārējās fotogrāfijas Galerijā “Dāvinājums Viļakā un Šķilbēnos.”

Service by Chukmasoff