Atbalstīts mūsu projekts „„Senioru Saeima” Latvijā”

Sabiedrības integrācijas fonds Latvijas valsts budžeta finansētā programmā “NVO fonds” atbalstījis Senioru Saeimas izveidošanuBiedrība „LATVIJAS SENIORU KOPIENU APVIENĪBA”  ( LSKA) izveidos projekta laikā  Struktūrvienību „Senioru Saeima”.

Projekta virsmērķis ir ar „Senioru Saeimas” palīdzību veicināt senioru līdzdalību politikas veidošanā un  lēmumu pieņemšanā.

 

Galvenās aktivitātes projekta laikā no 2022. gada 1. janvāra līdz 31. oktobrim:

  1. Struktūrvienības „Senioru Saeimas” izveidošana.
  2. Senioru likumdošanas aktu uzlabošanas jautājumu noskaidrošanas anketēšana.
  3. Interešu aizstāvība Senioru Saeimā.
  4. Senioru izglītošana.
  5. Senioru Saeimas Sarunu klubi.
  6. Senioru kopienu sadarbības tīkla veidošana, pieredzes braucieni.
  7. Senioru Saeimas informācijas izplatīšana.
  8. Senioru Saeimas ilgtermiņa darbības programmas sagatavošana.

 

LSKA „Senioru Saeimas” Misija:

Pārstāvēt senioru, tai skaitā seniorus apvienojošo NVO kopējās intereses, kas balstītas uz demokrātijas pamatbrīvībām un cilvēktiesībām.

 

Sekmīga Senioru Saeimas struktūrvienības darbības nodrošināšana veicinās visas senioru sabiedrības interešu aizstāvību, lai nākotnē turpinātu sadarbojoties celt savas dzīves kvalitāti.

Izveidotā struktūrvienībā paredzam īstenot pasākumus  „NVO fonda” programmā noteiktos virzienos: NVO interešu aizstāvības stiprināšana” un “NVO un iedzīvotāju savstarpējās sadarbības stiprināšana”. Latvijas seniori tiks iesaistīti un varēs aizstāvēt savas intereses.

Par projekta aktivitātēm un līdzdalību varēsiet lasīt mūsu mājas lapā un saņemot aicinājumus piedalīties.

 

Projekta vadītāja Lilita Kalnāja

Service by Chukmasoff