LSKA piedalās tiešsaistes kampaņā „Iedzīvotāju un NVO līdzatbildība sabiedrisko un politisko procesu veidošanā”

Turpinot LSKA 2021.gadā īstenotajā projektā „Latvijas seniors – aktīvs, zinošs un atvērts sadarbībai” uzsākto senioru interešu aizstāvēšanas virzienu attiecībā uz senioru digitālajām prasmēm, piektiedien 5.augustā LSKA piedalījās tiešsaistes kampaņā „Iedzīvotāju un NVO līdzatbildība sabiedrisko un politisko procesu veidošanā”, kurā viesis no ManaBlass.Lv Didzis Meļķis informēja par senioriem pieejamajiem digitālajiem rīkiem. 

Bezpeļņas sabiedriskā labuma nevalstiskā organizācija “Sabiedrības līdzdalības Fonds”, kas plašāk atpazīstama ar platformu ManaBalss.lv, ir dibināta 2011. gadā. Pašlaik tā kļuvusi par organizāciju, kura veido un attīsta digitālās demokrātijas rīkus, veicinot iedzīvotāju iesaisti politiskajos lēmumos. Iniciatīvu platforma ManaBalss.lv, kā arī digitālās demokrātijas platformas Lemejs.lv un Open2Vote.eu. ir šīs organizācijas veidoti rīki.  Viens no organizācijas ilgtermiņa mērķiem ir sabiedrības līdzdalības jaudas palielināšana lēmumu pieņemšanas procesos. Organizācijas lielākais izaicinājums ir politiski un sabiedriski pasīvo iedzīvotāju iesaiste pilsoniskajās aktivitātēs. Izstrādājot jaunus digitālos rīkus un uzlabojot jau esošos, tiek domāts par to, vai katram Latvijas iedzīvotājam būs interesanti tos lietot un cilvēkus varētu mudināt tos izmantot arvien aktīvāk.

ManaBalss.lv ikviena balsotāja identitāti apstiprina LR reģistrētas internetbankas vai eParaksts sistēmā. Iniciatīvas var ierosināt un parakstīt ikviens Latvijas pilsonis, kurš sasniedzi 16 gadu vecumu. Katra iniciatīva, kas atbilst ManaBalss.lv kvalitātes kritērijiem un platformā savāc vismaz 10 000 pilsoņu parakstus, nonāks Saeimā.

Pagājušās  nedēļas ietvaros visā Latvijā noritēja diskusijas un risinājumu meklējumi, kā veicināt sabiedrības iesaisti sabiedrībai nozīmīgu jautājumu risināšanā, un kā uzlabot savstarpējo sadarbību un uzticēšanos. Organizācijai ManaBalss” šajā sakarā ir ne vien idejas, bet arī gatavi un ieviesti risinājumi. Pats jaunākais no tiem – OpenSaeima – ļauj komentēt, rediģēt un citādi līdzdarboties likuma tapšanas gaitā, kamēr likumprojekts atrodas kādā no Saeimas komisijām. 

Platformu ManaBalss.lv  nodrošina iespējas izmantot OpenSaeima.lv (pieeja caur platformu) ikvienai NVO arī senioru, kas ir saistošas un interesantas, jo atvieglo iesaistes procesu Saeimas komisiju darbā. Līdz šim rekomendāciju sniegšana par interesējošiem likumprojektiem bija laikietilpīgs process, kas prasīja uzmanīgu sekošanu līdzi Saeimas komisiju sēžu kārtībai. OpenSaeima šo risina, ļaujot organizācijām elektroniski iesniegt komentārus un priekšlikumus par sev saistošiem likumprojektiem no jebkuras vietas pasaulē. Organizācija “ManaBalss” uzņēmusies ziņneša lomu komentārus, apkopotus ērtā dokumentā, oficiāli iesniedzot Saeimas komisijām izskatīšanai.

Lai izmantotu OpenSaeima.lv, ir jāizveido organizācijas profils un komanda. Šāda sistēma paredzēta, lai platformu varētu izmantot vairāki reģistrētās organizācijas dalībnieki, kas, pirms priekšlikuma gala redakcijas sagatavošanas, platformā varētu rakstiski apspriesties un pievienot komentārus konkrētām likumprojekta redakcijas rindkopām. Būtiski piebilst, ka platformas izmantošana ir bez maksas.

Arī turpmāk organizācija “ManaBalss” plāno popularizēt OpenSaeima.lv sabiedrībā, kā arī informēt, atbalstīt un veicināt NVO iesaisti platformas lietošanā. Platformas tehniskā puse tiek regulāri pilnveidota, lai likumprojektu rediģēšanu padarītu vēl ērtāku, tāpēc NVO aicināti dalīties ar saviem novērojumiem, ierosinājumiem un atsauksmēm par savu pieredzi darbā ar OpenSaeima.

Organizācijām un individuāliem interesentiem ir iespēja iepazīties un patestēt platformas darbību, izveidojot izmēģinājuma organizāciju, un pie likumprojektiem atstātajos komentāros pievienojot vārdu "tests". Iniciatīvas var tikt iesniegtas arī citās valsts institūcijās un uzņēmumos.

Pēdējo 11 gadu laikā jau 54 likumi un valsts līmeņa regulējumi Latvijā ir pieņemti, atsaucoties uz ManaBalss.lv publicētajām pilsoņu iniciatīvām. Tas ir noturīgs pasaules rekords pilsoniskajai līdzdalībai likumdošanā tieši parlamentā. OpenSaeima” šo līdzdalību padziļina, dodot sākumā tieši organizētajai pilsoniskajai sabiedrībai jeb NVO iespēju konsultēt Saeimas komisijas par tās interesējošajiem likumprojektiem.

LSKA atzīst, ka šobrīd galvenais informācijas iegūšanas avots par parlamenta darbu ir Saeimas vietne, kurai galvenokārt ir informatīva funkcija. Lai nodrošinātu, ka viss likumdošanas process kļūst publiski atklātāks un ar iespējām pilsoņiem iesaistīties likumdošanā, organizācija ManaBalss ir uzsākusi OpenSaeima projektu. Mērķis ir izveidot labvēlīgu infrastruktūru un vidi tieši mazo un vidējo Latvijas pilsoniskās sabiedrības organizāciju iesaistei lēmumu pieņemšanas procesos Saeimā, kas ir svarīgi arī senioriem.

LSKA Senioru Saeimas priekšsēdētāja 

Mg.iur. Barba Girgensone.

 

Projektu ““Senioru Saeima” Latvijā” atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Programma “NVO fonds”

Projekts tiek īstenots no 01.01.2022. līdz 31.10.2022.

Projekta īstenošanas līgums Nr. 2022.LV/NVOF/MIC/015/13

Service by Chukmasoff