Trešās paaudzes universitātes pasaulē: attīstības vēsturi izzina seminārā

Projekta “Trešās paaudzes universitāšu tīkla izveide Latvijā sabiedrības vecākās paaudzes sociālās labklājības un drošības vairošanas interesēs” partneri 2023.gada 9.oktobrī tikās Ikšķilē, lai izglītotos par Trešās paaudzes universitātēm jeb University third age (U3A) rašanās un attīstības vēsturi.

Kāpēc cilvēkam novecojot joprojām ir jāturpina mācīties? Ko tieši un kā mācīties? Vai un kā to dara seniori ārpus Latvijas – Eiropā un tālāk pasaulē? Kāpēc Trešās paaudzes universitātes? Tie ir jautājumi, par kuriem klātesošos izglītoja projekta vadošās ekspertes – LU asociētā profesore Iveta Cīrule un Rīgas Stradiņa universitātes doktorante Tatjana Azamatova. 

Demogrāfijas jomas pētnieki jau ilgākā laika periodā ir brīdinājuši, ka, pagarinoties mūža ilgumam un pieaugot senioru īpatsvaram sabiedrībā, par vienu no lielākajiem izaicinājumiem Latvijā kļūs sabiedrības novecošanās. Tas ir ilgstošs un neatgriezenisks process, ko nevar apturēt, bet var censties mazināt tā negatīvās sekas. Demogrāfiskās prognozes liecina, ka Latvijas sabiedrība vairs nekad nebūs tik jauna kā agrāk, un nākamajās desmitgadēs iedzīvotāju novecošanās paātrināsies, strauji pieaugot vecāku cilvēku īpatsvaram. Sociālās problēmas, kas rodas līdz ar sabiedrības novecošanos, ir jārisina jau laikus, ne tikai pārdalot finansējumu un nodrošinot medicīniskās palīdzības un dažādu sociālo pakalpojumu pieejamību ilgtermiņā, bet svarīgi, lai seniori paši saskatītu aktīva dzīvesveida un iesaistīšanās sabiedriskajā dzīvē, savu interešu pārstāvībā priekšrocības –  iespēju tikties ar interesantiem cilvēkiem, ceļot, apgūt jaunās tehnoloģijas utt. 

Sabiedrības novecošanās Latvijā nupat tikai sāk iegūt paātrinājumu, un vistuvākajā laikā šī problēma par sevi atgādinās daudz skaudrāk, ar līdzšinējo valsts attieksmi vairs nepietiks. Tas būs brīdis, kad politikas veidotājiem nāksies pievērsties jautājumam – kā mazināt sabiedrības novecošanās sekas? Trešās paaudzes universitātes jeb U3A ir viena no atslēgām: “Izglītība ir visspēcīgākais ierocis, lai mainītu pasauli.” (Nelsons Mandela).

U3A ir pieaugušo neformālās izglītības iniciatīva, populāra un atzīta daudzās pasaules valstīs, kura piedāvā izglītošanos pensionētām personām un ikvienam interesentam, kas uzsaka sevi par senioru jeb trešās paaudzes pārstāvi. 

Pirmā U3A sāka darbu 1973.gadā Francijā Tulūzas universitātes Sociālo zinātņu fakultātē, to dibināja profesors Pjērs Vella. Turpmākajos gados šī kustība attīstījās gandrīz visās Eiropas valstīs, t.sk.mūsu kaimiņvalstīs Lietuvā, Igaunijā, Polijā. 

U3A nav tikai par labumu senioriem, tas ir stāsts arī par valsts atbalstīšanu. Ko iegūst valsts? Vecāka gadagājuma cilvēku aktīvāka līdzdalība, augstāka kompetence, kritiskā domāšana, mazākas izmaksas sociālās aprūpes un veselības aprūpes sistēmām, sabiedrības saliedēšanās, labs piemērs jaunākām paaudzēm, garīgās veselības veicināšana, psihisko saslimšanu līmeņa samazināšana, mazāk drūmu, nelaimīgu, pesimistisku, negatīvisma pilnu cilvēku.

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021. - 2027.gadu periodam runā par aktīvās novecošanās konceptu. Lai to iedzīvinātu, tiek atzīts, ka valstij jāpārskata visas politikas jomas, kas tieši vai netieši skar seniorus, jādefinē mērķi, uzdevumi, instrumenti un publiskie izdevumi katrā no tām atbilstoši aktīvās novecošanās būtībai un sagaidāmajai ietekmei. 

Vienlaikus ir jālauž stereotipi sabiedrībā par vecumu kā dzīves posmu, kas saistīts ar fizisku vārgumu, nevarību un nepieciešamību pēc citu cilvēku palīdzības, tādējādi veicinot psiholoģiskā vecuma robežas paaugstināšanos. 

Turpmāko septiņu gadu laikā jāīsteno nepieciešamās darbības, lai nabadzības un sociālās izolācijas riski senioru vidū mazinātos, tādā veidā radot pamatu produktīvas sudraba ekonomikas attīstībai.

Tai pašā laikā nacionālo stratēģisko izglītības dokumentu kopumā iztrūkst senioru/ gados vecāko iedzīvotāju izglītības fokuss. 

Kā un kādu veidot Latvijas U3A modeli? – ir jautājums, uz ko projekta partneri radīs atbildi divu gadu laikā. Bet, lai projekta realizēšanas gaitā to saprastu, sākam ar izglītošanos – semināriem, kuru laikā uzzināsim – kā šī kustība attīstījusies citviet pasaulē. Un vispirms jau valstīs, kur Trešās paaudzes universitātes jeb University third age (U3A) ir tiešām valsts līmeņa jautājums un pat lepnums – valstis, kuru U3A projekta partneru pārstāvji plānojuši apmeklēt klātienē – Polijā, Lietuvā, Igaunijā un Portugālē. 

Vairāk info: https://www.vidusdaugavasnvo.lv/ un projekta partneru mājaslapās.

Agita Pleiko, projekta vadītāja

Vidusdaugavas NVO centrs

Informācijai: 

Sabiedriskā labuma biedrība “Vidusdaugavas NVO centrs” kopā ar četriem projekta partneriem no visas Latvijas ir uzsākusi sadarbību Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma atbalstītā projekta “Trešās paaudzes universitāšu tīkla izveide Latvijā sabiedrības vecākās paaudzes sociālās labklājības un drošības vairošanas interesēs”, līguma Nr. 6.3.1.4.i.0/1/23/A/SIF/020, realizēšanai. 

Projekta mērķis ir stiprināt senioru un cilvēku ar invaliditāti pusmūža vecumā, kā vienu no sabiedrības vismazāk aizsargāto grupu un nozīmīgas sabiedrības daļas, interešu pārstāvniecību sociālās labklājības un drošības jomā pilsoniskajā dialogā ar publisko pārvaldi un lēmumu pieņēmējiem, izveidojot un attīstot Trešās paaudzes universitātes tīklu Latvijā.

Projekta vadošais iesniedzējs ir nevalstiskā organizācija “Vidusdaugavas NVO centrs”, projekta partneri ir biedrības "Latvijas senioru kopienu apvienība" (Rīga), “Kuldīgas Senioru skola", “Ikšķiles senioru skola” un “Baltā māja” (Līvāni) – organizācijas, kuru darbība jau ilgstoši ir saistīta ar senioriem, viņu mūžizglītību un iespējami ilgu dzīves kvalitātes saglabāšanu. 

 

Agita Pleiko

Projekta vadītāja

Service by Chukmasoff