Biedrības valdes sēde 3.martā

LATVIJAS SENIORU KOPIENU APVIENĪBAS  (LSKA) priekšsēdētāja Astrīda Babāne sasauc valdes sēdi 3. martā plkst. 14.00 biedrības "'Svētās ģimenes māja "' telpās Rīgā, Klostera ielā 5.

Biedrībā februārī notikušas vairākas aktivitātes – iestājusies mūsu biedrībā Alūksnes novada pensionāru apvienība. Iepazīstināsim valdi ar biedrības mērķiem un padarīto. 

Esam saņēmuši vēl iesniegumus par iestāšanos mūsu biedrībā. Varēsim uzņemt jaunu biedru organizācijas.

Marta mēnesī uzsāksim  Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta finansēto projektu Sabiedrības integrācijas programmā. Apstiprināsi projekta laika grafiku.

Informēsim par sadarbības līgumiem ziedojumu saņemšanai un atbalsta programmas pasākumiem senioriem visā Latvijā, par aktivitātēm senioru pansionātos.

Plānosim jauno projektu pieteikumus, lai varētu apmeklēt Dobelē Pētera Upīša Ceriņu dārzā koncertu un priecāties par skaistajiem ziediem pavasarī.Valdes sēdes dienas kārtība: 


  1. Informācija  par jauna LSKA biedra uzņemšanu
    2.Informācija par Rīgas domes Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros apstiprināto projektu "'Rīgas seniori LR Saeimā"'
    3.Informācija par sadarbības līgumu ar SIA Banknote, par atbalstu LR senioriem
    4.Par LSKA biedru kopsapulces sasaukšanu.

Service by Chukmasoff