Februārī mūsu biedrībai pievienojās Alūksnes novada pensionāru apvienība

Par biedrību stāsta valdes priekšsēdētāja Astrīda Bētere:

„Biedrība „Alūksnes novada pensionāru apvienība” ir reģistrēta 2005. gada 15. jūlijā. 

Tajā apvienojušies 16 kolektīvie biedri - Alūksnes pilētas pensionāru biedrība "SUDRABS” un pensionāri no Jaunalūksnes, Jaunannas, Annas, Kalncempju, Ilzenes, Zeltiņu, Alsviķu, Ziemera, Jaunlaicenes, Veclaicenes, Pededzes, Mārkalnes, Malienas, Mālupes, Liepnas pagastiem.

 

Biedrības mērķis ir:

  • novada pensionāru sociālo un ekonomisko tiesību un interešu aizstāvēšana un pārstāvēšana pašvaldībā, 
  • kā arī garīgās labklājības veicināšana un iesaistīšana demokrātiski aktīvos sabiedrības procesos, 
  • kā arī sadarbība ar citām sabiedriskām organizācijām novadā un ārpus tā.

 

Biedrības darbu vada valde septiņu cilvēku sastāvā. Pensionāru, kuri apvienojošies biedrībā, vidējais vecums ir 70 – 75 gadi. Viens no uzdevumiem meklēt risinājumu, kā ieinteresēt tos, kuri tikko devušies pensijā, kā arī neaizmirst tos, kuriem sakrāts bagāts mūžs.

 

Biedrības biedri ir aktīvi savas lokālās vides uzturētāji, iekļaujoties sabiedriskajā un kultūras dzīvē. Tradicionāli pagastu interešu kopas dodas viena pie otras, lai svinētu svētkus. Atsaucas kaimiņu novadu ielūgumiem. Brauc tuvākās vai tālākās ekskursijās. Iesaistās brīvprātīgajā darbā, tādējādi atbalstot novadam nozīmīgus notikumus. Līdzdarbojas projektos, kuros var apliecināt savu sportisko sparu. Darina rokdarbus. Ļauj degustējot, iepazīties ar receptēm, kas savietojušās burciņās ziemai. Aicina uz sarunu novada speciālistus par tēmām, kas aktuālas senioriem. Atbalsta un līdzdarbojas sociālajās aktīva dzīves veida kampaņās.

 

Seniori ir ļoti dažādi, ar dažādu dzīves pieredzi, raksturiem, uzskatiem, interesēm, viedokļiem, bet sadarbojoties nonāk pie “zelta” vidusceļa, un reizēm tas nebūt nav viegli. Taču satikšanās iespēja un domu apmaiņa ir virzītājspēks, lai Alūksnes novada pensionāri varētu apliecināt savu gribu darboties un būt sadzirdētiem.”

 

Ziedot.lv, Latvijas Bērnu fonds un Latvijas Samariešu apvienība jau devīto gadu 2020. gadā konkursa kārtībā sadalīja a/s "Latvijas valsts meži" ziedojumu. Šogad 308 707,88 eiro ziedojums tika sadalīts 46 biedrībām un nodibinājumiem no visas Latvijas.

Mūsu jaunais dalībnieks biedrība „SUDRABS” , kur darbojas Alūksnes pensionāri, ir to veiksmīgo vidū, kas spēja sagatavot atbalstāmu projekta pieteikumu un saņēma finansējumu tā īstenošanā. 

Biedrība par savu jauno aktivitāti pieteikumā raksta: 

Projekts paredz stiprināt un uzlabot Alūksnes un Apes novada senioru dzīves kvalitāti, iesaistot viņus veidot un līdzdarboties pasākumā, kura ietvaros tiks noorganizēta rudens ražas saldo un sāļo konservējumu izstāde, tiks organizēta degustācija un noteikti labākie un garšīgākie konservējumi, organizējot balsošanu. Tāpat notiks recepšu apmaiņa.”

Apsveicam Alūksnes un Apes seniorus un vēlam sekmes interesantā rudens ražas saglabāšanas projekta īstenošanā.

Service by Chukmasoff