Kuldīgas Senioru skolas dalībnieki Latvijas Republikas Saeimā

 

Biedrības “Kuldīgas Senioru skola” dalībnieki 14.martā  apmeklēja Latvijas Republikas Saeimu   ar mērķi -  iegūt plašāku izpratni par valsts politisko dzīvi un kā ietekmēt politiskos procesus ar savu balsi un viedokli,  lai Izprastu, kā notiek likumdošanas process un kā tiek pieņemti lēmumi, kas ietekmē mūsu ikdienu, iepazītos ar Latvijas politisko sistēmu un struktūru, kā notiek parlamentārās debates, kā arī kā izskatās Saeimas darba diena.

Viens no mērķiem bija arī  iepazīties ar Saeimas ēku. 

Tā bija  interesanta un izglītojošs pieredze, jo Saeimas ēka ir arhitektūras piemineklis, kas atspoguļo Latvijas vēstures un politiskās attīstības gaitas. Tā ir Latvijas simbols, kas tiek izmantots dažādos oficiālos pasākumos

Uz mūsu jautājumiem atbildēja  Saeimas deputāte  Inga Bērziņa , bijusī Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja. Diskutējām par aktuāliem jautājumiem, kas skar mūsu ikdienu. Saeimas deputāte Inga Bērziņa  iepazīstināja mūs ar Saeimas darbu,  lēmumu pieņemšanas procesu, lai uzlabotu mūsu izpratni par valsts politiku un iedrošinātu mūs aktīvāk iesaistīties sabiedrības dzīvē. Tas varētu veicināt arī lielāku uzticību politiķiem un valsts institūcijām.

Saeimas deputāte Inga Bērziņa  tikšanās reizē ar Kuldīgas senioriem runāja par valsts drošību, medicīnu un izglītību, viņa analizēja šīs tēmas no valsts politikas un lēmumu pieņemšanas perspektīvas.

Tā kā seniori ir viena no sabiedrības grupām, kas ir cieši saistīta ar sociālo nodrošinājumu un veselības aprūpi, Inga Bērziņa  izmantojot šo iespēju, centās uzzināt, kādas ir mūsu vajadzības un kā valsts varētu palīdzēt šajās jomās. Viņa  sniedza informāciju par valsts programmām un ierosinājumiem, kas noderīgi senioriem.                                                                                                                      Runājot par valsts drošību, Inga Bērziņa  informēja  par valsts aizsardzības politiku, kas ietver gan militāro aizsardzību, gan civilo aizsardzību. Viņa  izskaidroja, kā valsts veido drošības sistēmu, kādas ir valsts prioritātes drošības jomā, un kā seniori varētu palīdzēt šajā jomā  savā novadā.                                                                                                Runājot par medicīnu, Inga Bērziņa informēja par  sabiedrības veselības aprūpes politiku, kā arī iepazīstināja seniorus ar valsts programmu un pasākumiem, kas vērsti uz veselības uzlabošanu un slimību novēršanu. Viņa skaidroja  par pieejamo medicīnisko palīdzību, kā arī par to, kāda ir valsts politika attiecībā uz medikamentu pieejamību un cenu politiku.                                                                                               Runājot par izglītību, Inga Bērziņa izskaidroja kāda ir valsts politika attiecībā uz izglītības pieejamību un kvalitāti, kā arī runāja par iespējām senioriem, kas vēlas papildināt savas zināšanas, vai iegūt jaunas prasmes, par mūžizglītību, kas ir svarīgs jautājums sabiedrības attīstībai un indivīda personīgajai izaugsmei. Viņa  skaidroja, ka mūžizglītība nav tikai iespēja apgūt jaunas prasmes, bet arī veids, kā saglabāt intelektuālo aktivitāti un saglabāt veselīgu dzīvesveidu.                                                                                             Turklāt, Inga Bērziņa runāja par iespējām un priekšrocībām, ko sniedz digitālā tehnoloģiju attīstība mūžizglītības jomā, piemēram, e-apmācības, digitālās bibliotēkas un citi resursi, kas var palīdzēt senioriem saglabāt intelektuālo aktivitāti un piedalīties mūžizglītības programmās.                                                                                                Kopumā, diskutējot par mūžizglītību ar senioriem, Inga Bērziņa centās veidot dialogu un izprast mūsu vajadzības un intereses, kas varētu palīdzēt veidot politiku, kas atbilst šīm vajadzībām un veicina sabiedrības attīstību.

Svarīgākais ir iedzīvotājs - kā viņš jūtas, ko domā, kas vajadzīgs dzīvei un labsajūtai.

Paldies par iespēju Ingai Bērziņai Saeimas deputātei, sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētājai

Ruta Orlova Kuldīgas Senioru skolas vadītāja                                                                                      




Lasīts 262 reizes

Service by Chukmasoff