Biedrības LATVIJAS SENORU KOPIENU APVIENĪBA biedri apmeklē Balvus un atklāj par ziedojumu izveidoto lapenīti Balvu Daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā.

Lasīts 1039 reizes

Service by Chukmasoff