LSKA viesojas Pētera Upīša dārzā un tiekas ar Dobeles un Alūksnes senioriem

Biedrība “Latvijas Senioru kopienu apvienība” 2. oktobrī viesojās Dārzkopības institūta Pētera Upīša dārzā Dobelē, kā arī tikās ar Dobeles un  Alūksnes  senioru nevalstisko organizāciju pārstāvjiem un pārrunāja tālākās sadarbības iespējas.

    

“Latvijas senioru kopienu apvienība cenšas tikties un uzturēt kontaktus ar dažādām nevalstiskām senioru organizācijām no visas Latvijas. Tādēļ esam ļoti priecīgi par Alūksnes novada pensionāru apvienības dalību šajā projektā un par tikšanos ar Dobeles pilsētas pensionāru biedrību. Senioru organizācijām ir ar ko dalīties pieredzē, un esmu patiesi gandarīta par senioru nerimstošo dzīves sparu, aktivitāti, dalību muzikālajos un  deju kolektīvos, sadarbību ar citiem novadiem,” teic  LSKA valdes priekšsēdētāja Astrīda Babāne. Pēc viņas teiktā sabiedriskās aktivitātes, iespēja darboties dažādās interešu grupās un vest aktīvu dzīvesveidu ļauj senioriem ilgāk saglabāt arī veselību. “Esam ļoti pateicīgi Rīgas domes Labklājības departamentam par atbalstu, kā arī nebanku kreditētājam “Banknote” par regulārajiem ziedojumiem šādu pieredzes apmaiņas un sadraudzības pasākumu rīkošanai,” saka A.Babāne.

Dienas pirmajā pusē LSKA un Alūksnes novada pensionāru apvienības biedri Pētera Upīša muzeja vadītājas Ineses Šintas vadībā devās intereresantā ekskursijā  pa Dārzkopības institūta augļu dārzu un noklausījās arī Dārzkopības institūta pētnieču Karinas Juhņevičas-Radenkovas un Katrīnas Kārkliņas stāstījumu par dažādiem augļkopības smalkumiem, saņēma arī atbildes uz saviem jautājumiem un nobaudīja dažādus no augļiem tapušus našķus.

Alūksnes novada pensionāru apvienības valdes locekle Gaida Zujeva stāsta, ka alūksnieši LSKA pievienojās šā gada pavasarī, un šajā laikā jau strādāts pie vairākām kopīgām idejām, starp kurām ir arī viesošanās Dobelē, atzīmējot Senioru dienu. G.Zujeva arī stāsta par Alūksnes novada pensionāru apvienības rīkotajiem pasākumiem, kā, piemēram, tradicionālo rudens meistarklasi “Noslēpumi ražas burciņās” vai arī senioru vidū iecienīto sadanci “Tikšanās Marienburgā”.

Dobeles pilsētas pensionāru biedrības biedri ciemiņiem sagādājuši pārsteigumu sagaidot viesus skan dziesma “Maza mana tēvu zeme”, kurai labprāt pievienojas gan rīdzinieki, gan alūksnieši.

Biedrības valdes priekšsēdētāna Valentīna Embovica stāsta, ka biedrība piedalās  dažādos pasākumos gan novadā, gan ārpus tā robežām. Piemēram, pirms diviem gadiem noorganizēti pirmie zemgaļu sadziedāšanās svētki Kārļa Ulmaņa dzimtajās mājās “Pikšās”, kuros kopumā pulcējušies 48 kolektīvi un 600 – 700 cilvēku. Šogad gan Covid-19 pandēmija daudzām iecerēm pārvilkusi svītru.  Dobeles seniori aktīvi piedalās dažādos ar kultūru saistītos pasākumos, jau 15 gadus šeit  darbojas nūjotāju pulciņš, ir arī sadraudzība ar citu novadu senioru nevalstiskajām organizācijām.

Rīgas, Alūksnes un Dobeles seniori ne vien dalījās pieredzē, bet arī kopā ieturēto pusdienu laikā sarīkoja īstu sadziedāšanos. Brauciena noslēgumā visi kopā apmeklēja Dobeles pilsdrupas, vietu, kurā no 14. līdz 16. gadsimtam bijusi Livonijas ordeņa Dobeles komturu mītne.

LSKA valdes priekšsēdētākas vietniece Lilita Kalnāja teic, ka  šādi tikšanās pasākumi, kuru laikā senioru nevalstiskās organizācijas var dalīties pieredzē un pārrunāt arī seniorus ikdienā skarošās problēmas, ir ļoti vērtīgas, un LSKA nākotnē centīsies šādus pasākumus rīkot biežāk. “LSKA šobrīd turpina darbu pie apjomīga projekta senioru dzīves apstākļu uzlabošanai, un citu Latvijas pensionāru organizāciju dalībnieku domas un ieteikumi mums ir ļoti nozīmīgi,” saka L.Kalnāja.

 

  

Service by Chukmasoff