Biedrība „LATVIJAS SENIORU KOPIENU APVIENĪBA” palīdz Ludzas novada Sociālā dienesta Nirzas pagasta Raipolē izveidotās sociālās mājas iedzīvotājiem

Nodevām par noziedotāja AS “DelfinGroup” (Banknote) finansējumu iegādātos medicīnas tehniskos palīglīdzekļus un nepieciešamo sadzīves tehniku.

Ludzas novada Sociālā dienesta vadītāja Lilita Gorbunova-Kozlova mums raksta un pateicas par dāvinājumu:

Ludzas novada Nirzas pagasta Raipolē ir izveidoti sociālie dzīvokļi 22 personām, tajos dzīvo cilvēki, kuriem nav savas dzīvesvietas un tiem ir nodrošināta pašvaldības dzīvojamā platība. Šajos dzīvokļos dzīvo pensijas vecuma personas un personas ar invaliditāti. 

Cilvēkiem, kuriem ir nepieciešama palīdzība ikdienas mājas darbu veikšanā un pašaprūpē tiek nodrošināts aprūpes mājās pakalpojums. Ludzas novada Sociālais dienests šobrīd nodrošina aprūpes mājās pakalpojumu 190 novada iedzīvotājiem. 

Daži sociālo dzīvokļu iemītnieki ir atzīti par trūcīgiem vai maznodrošinātiem, jo tiem ir zems ienākumu līmenis. Šiem cilvēkiem ir dažādas vajadzības, kuru apmierināšanai ir nepieciešami naudas līdzekļi. Tāpēc LATVIJAS SENIORU KOPIENU APVIENĪBAS piedāvājums palīdzības sniegšanai senioriem ir milzīgs atbalsts šiem cilvēkiem. Vēlamies sirsnīgi pateikties LATVIJAS SENIORU KOPIENU APVIENĪBAI par palīdzības sniegšanu mūsu senioriem, kas ir ļoti būtisks atbalsts un palīdzēs uzlabot cilvēku dzīves kvalitāti. Sociālo dzīvokļu iemītniekiem ir ļoti nepieciešamas ir visas noziedotās mantas – tehniskie palīglīdzekļi, tējkannas, radio, veļas mašīna. Vēlamies novēlēt visai Jūsu komandai stipru veselību, lai nepagurst Jūsu rokas, darot tik nozīmīgu darbu senioru labā! Lai Jums veicas!

Esam priecīgi, ka varam palīdzēt novada sociālā dienesta darbiniekiem un vēlam izturību un sirdsdegsmi darot tik grūtu, bet sabiedrībai nepieciešamu darbu.

Pateicoties  AS „DelfinGroup” (Banknote) ziedojumam LSKA varējusi 2021. gadā iegādāties un nodot lietošanā senioru sociālai un medicīniskai aprūpei noderīgus inventāra priekšmetus Dobelē, Mazsalacā, Līvānos, Viļakā, Šķilbēnos, Aucē, Alūksnē, Subatē, Balvos, Talsos, Pļaviņā un Cēsīs.

 

  1. gadā turpinām uzlabot reģionu senioru dzīves kvalitāti visā Latvijā.

Esam varējuši palīdzēt senioriem Kuldīgā, Valmierā un tagad arī Ludzā. Darbu turpinām un mūsu palīdzību drīz varēs saņemt Limbažu novada pansionāta iedzīvotāji. 

Turpinām palīdzēt senioriem novados.

 

Service by Chukmasoff