Noslēdzies mūsu projekts „„Senioru Saeima” Latvijā”

Sabiedrības integrācijas fonds ( SIF) Latvijas valsts budžeta finansētā programmā “NVO fonds” 

atbalstīja Senioru Saeimas izveidošanu

Biedrība „LATVIJAS SENIORU KOPIENU APVIENĪBA”  (LSKA) izveidoja 2022. gada janvārī  Struktūrvienību „Senioru Saeima”. 

Atbalstītā projekta laikā  pasākumi tika īstenoti no 2022. gada 1. janvāra līdz 31. oktobrim.

 

Projekta virsmērķis bija ar „Senioru Saeimas” palīdzību veicināt senioru līdzdalību politikas veidošanā un  lēmumu pieņemšanā.

LSKA „Senioru Saeimas” Misija:

Pārstāvēt senioru, tai skaitā seniorus apvienojošo NVO kopējās intereses, kas balstītas uz demokrātijas pamatbrīvībām un cilvēktiesībām

Pateicamies par dalību projektā:

  • Biedrību „Svētās Ģimenes Mājas” , „RASA” un „Mazirbes draugu kopas” senioriem par aktīvu līdzdalību pasākumos;
  • Senioru Saeimas vadītājai, juristei Barbai Girgensonei par darbu;
  • Informācijas speciālistei Ilonai Bērziņai par info izplatīšanu un video sagatavošanu.
  • Paldies projekta organizācijas darba  grupai Astrīdas Babānes vadībā.

Galvenās aktivitātes un sasniegtie rezultāti projektā:

  1. Struktūrvienības „Senioru Saeimas” izveidošana, senioru anketēšana:

Izveidota Struktūrvienība ”Senioru Saeima”

       2. Senioru likumdošanas aktu uzlabošanas jautājumu noskaidrošanas anketēšana.

Sagatavotas, izplatītas 10 anketas, publicēti 2 kopsavilkumi mājas lapā     www.lskapvieniba.lv un publicētas 2 prezentācijas.

Interešu aizstāvība Senioru Saeimā.

Apzināti, analizēti  normatīvie 23 akti, dalība 13 klātienes un attālinātās sanāksmēs, Sagatavots un iesniegts 1 priekšlikumi likumdevējam, dalība 4 likumdošanas aktu apspriedē attālināti,  sagatavoti 5 normatīvo aktu skaidrojumi, sagatavotas Senioru Saeimas nākotnes prioritātes nākamajiem 5 gadiem.

       3. Senioru izglītošana.

Organizēti 5 klātienes izglītotības semināri, kuros piedalījās kopā 120 dalībnieku.

       4. Senioru Saeimas Sarunu klubi.

Organizēti 4 Sarunu klubi, kuros klātienē kopā piedalījās 104 dalībnieku.

       5. Senioru kopienu sadarbības tīkla veidošana, pieredzes braucieni.

Organizēti 5 sadarbības braucieni : Cēsīs, Dobelē  kopā ar Alūksnes un Dobeles senioru NVO biedriem, Kuldīgā kopā ar Kuldīgas senioriem, Balvos un Ventspilī kopā ar Ukrainas bēgļiem. Kopā sadarbības braucienos 200 dalībnieku.

Izveidoti un publicēti mājas lapā  3 Video sižeti par braucieniem un sadarbību.

Noslēgts Sadarbības līgums ar biedrību „Vidusdaugavas NVO centrs”.

Pievienojamās NVO un Ministru kabineta Memorandam.

       6. Senioru Saeimas informācijas izplatīšana.

Izplatītas 10 prese relīzes par projektu. Nepārtraukti informēta sabiedrība sociālajos tīklos un mājas lapās.

Par visām projekta aktivitātēm varat lasīt un skatīt foto, video mūsu mājas lapā www.lskapvieniba.lv

Projekta Noslēguma atskaites sagatavotas, iesniegtas un saņemts SIF apstiprinājums, kā arī projekta noslēguma maksājums.

Paldies visiem un turpināsim Senioru Saeimas darbu 2023. gadā

Projekta vadītāja Lilita Kalnāja,

2022. gada decembrī

 

Service by Chukmasoff