26. aprīlī notika biedrības „LATVIJAS SENIORU KOPIENU APVIENĪBA” kopsapulce

Kopsapulce notika Rīgā, Klostera ielā 5 , LSKA biedra -  biedrības „ Svētās Ģimenes Māja” telpās.

 

Uz kopsapulcē tika uzaicinātas visas mūsu apvienības biedrības un privātpersonas - biedrības biedri:

 

1.Biedrība ''Par taisnīgumu un atklātību'' 

2.Biedrība ''Svētās ''Ģimenes Māja''” 

3.Biedrība “Rīgas aktīvo senioru alianse” 

4.Biedrība “Mazirbes draugu kopa”  

5.Biedrība Alūksnes novada pensionāru biedrība

6.Biedrība „Sidraba pavediens”

7.Biedrība „Kuldīgas Senioru skola”

8.Velta Puriņa

9.Liesma Neipreisa

 

Kopsapulcē piedalījās klātienē četru biedrību pārstāvji, viena privātpersona. Divas biedrības un viena privātpersona  pilnvaroja pārstāvjus. Kopā astoņi balstiesīgi dalībnieki.

Par kopsapulces vadītāju ievēlēja Astrīdu Babāni. Protokolēja Lilita Kalnāja.

 

Kopsapulces dienas kārtība:

1.Pārskats par biedrības darbību esošās valdes pilnvaru trīs gadu laikā – ziņo valdes priekšsēdētāja Astrīda Babāne.

2.Biedrības darbības turpmākie uzdevumi 2023. / 2024. gadā.

3.Grozījumi biedrības Statūtu 6. nodaļas Izpildinstitūcijas p.6.2. , valdes pilnvaru laiks līdz pieciem gadiem.

4.Biedrības valdes vēlēšanas.

 

Par paveikto ziņoja Astrīda Babāne:

„ Trīs gadu laikā esam īstenojuši četrus Sabiedrības integrācijas fonda projektus, četrus Rīgas domes Labklājības departamenta projektus un vienu Rīgas domes IKSD projektus, vienu Rīgas domes Apkaimju iedzīvotāju centra projektu. 2022.gadā darbu uzsāka LSKA struktūrvienība „Senioru Saeima”’, par  Senioru Saeimas vadītāju ievēlēta juridisko zinātņu maģistre Barba Girgensone.

  Uzņemts jauns LSKA biedrs – biedrība „Kuldīgas senioru skola”’, noslēgts sadarbības līgums ar sabiedriskā labuma organizāciju, biedrību „Vidusdaugavas NVO centrs”. 2022. gada septembrī LSKA pievienojās Nevalstisko organizāciju un LR Ministru kabineta sadarbības Memorandam.

Turpinājās sekmīga sadarbība ar LSKA atbalstītāju – a/s Delfin Group”, kas pazīstama arī ar zīmolu „Banknote”. Pateicoties viņu dāsnajam ziedojumam iespēja turpināt sociālā atbalsta programmu Latvijas novadu sociālajos dienestos un pansionātos., kā arī ar Ziedot LV. starpniecību ziedot vairāk , kā 1000 EUR  medikamentu iegādei Kramatorskas (Ukraina) bombardēšanā cietušajiem.

 2022.gadā un 2023. gadā aktivitāšu finansiālam atbalstam noslēgts līgums ar LR Labklājības ministriju.

 Noturēta virkne semināru, kā „Senioru finanšu pratība”, „Senioru medijpratība”’, kā izvairīties no krāpnieku piedāvājumiem”. Sadarbībā ar Valsts Nacionālo bibliotēku virkne semināru par medijpratību.   Semināri par senioru veselības un labklājības problēmām. Tikšanās ar labklājības ministru Gati Eglīti, par jautājumiem, kas attiecās uz valsts budžetu un pensijām – tikšanās ar Finanšu ministrijas parlamentāro sekretāru Ati Zakatistovu. Jautājumos par sirds veselību un medicīnisko palīdzību tikšanās ar Veselības ministrijas pārstāvjiem. Tikāmies ar 14. LR Saeimas deputātu kandidātiem.

Senioru Saeimas vadītāja piedalījusies vairākās Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas sēdēs, Saeimai iesniegti vairāki konstruktīvi priekšlikumi, kas attiecās uz senioru problēmām. Dalība Labklājības ministrijas Senioru lietu padomes sēdē. Attiecīgi sagatavoti un iesniegti priekšlikumi arī Labklājības ministrijai, Veselības ministrijai un Tiesībsargam. Sniegta intervijas TV 24. Intervijas LR 4. programmā.

Vairākas publikācijas Ievas Padomu avīzē par senioriem aktuāliem jautājumiem.

 Liels darbs, lai veicinātu ukraiņu bēgļu iedzīvošanos Latvijas sabiedrībā, veikts Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centra atbalstītā projekta „Rīgas seniori kopā ar ukraiņu bēgļiem” ietvaros un turpinājums 2023. gadā..

Par tradīciju kļuvusi pasaules Senioru dienas 1.oktobra atzīmēšana Dobelē, Pētera Upīša dārzā.

Visi pasākumi tika parādīti mūsu mājas lapas www.lskapvieniba.lv sadaļās, izplatītas preses relīzes un sagatavoti publicēšanai video sižeti.

Lilita Kalnāja informēja par projektos saņemtajiem finansējumiem un paredzamajām aktivitātēm. Esam uzsākuši īstenot Labklājības ministrijas finansēto projektu pasākumus. Ukrainas civiliedzīvotāju sabiedrības integrācijas atbalsta pasākumus finansē RD Apkaimju iedzīvotāju centra atbalstītais projekts „Kopā ar ukraiņiem 2023. gadā.” Gatavojamies īstenot Sabiedrības integrācijas fonda NVO fonda projektu „Sadarbībā aizstāvam” 2023. un 2024. gadā. Aktīva darbība tiek paredzēta „Senioru Saeimā” interešu aizstāvībā. Turpinām LSKA atbalstītāju – a/s Delfin Group” sociālā atbalsta pasākumus Latvijas reģionos sociālajos dienestos un pansionātos. Organizēsim senioru izglītības pasākumus, uzkrāsim pieredzi sadarbības braucienos. 

Par visiem pasākumiem un gaidāmajām aktivitātēm informēsim savu mērķa grupu.

Tika nolemts grozīt Statūtus - biedrības valdes pilnvaru laiku noteikt iepriekšējo trīs gadu vietā līdz pieciem gadiem.

Notika valdes vēlēšanas.

 Inese Švekle jaunajā valdē savu kandidatūru atsauca lielās aizņemtības dēļ, apsolot aktīvi līdzdarboties visos pasākumos, iesaistot biedrības ''Svētās ''Ģimenes Māja''” dalībniekus. Kopsapulce pateicās Inesei Šveklei par ilgadējo darbu valdē.

Jaunajā valdē uz pieciem gadiem tika ievēlētas:

    1.Astrīda Babāne

    2.Astrīda Bētere

    3.Barba Girgensone

    4.Lilita Kalnāja

    5.Liesma Neipreisa

Kopsapulce novēlēja sekmes darbā jaunajai valdei.

Pēc kopsapulces notika jaunievēlētās valdes pirmā sēde, kura ievēlēja par biedrības „LATVIJAS SENIORU KOPIENU APVIENĪBAS” valdes priekšsēdētāju Astrīdu Babāni un par valdes priekšsēdētājas vietnieci Lilitu Kalnāju.

Service by Chukmasoff