Gaiša prieka pilnus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu !

 

Ziemassvētku vakars kad satumst aiz loga,

Zaigot sāk zvaigznes kā dimanta pogas,

Spīd zelta mēness, mirdz sudraba sniegs,

Ir bagāts ikviens, ja vien sirdī mīt prieks !

 

                         Gaiša prieka pilnus Ziemassvētkus

                         un laimīgu Jauno gadu !

 

LATVIJAS   SENIORU

KOPIENU APVIENĪBA

 

 

Service by Chukmasoff