Biedrības valdes sēde

LATVIJAS SENIORU KOPIENU APVIENĪBA

  1. gada 23. janvārī

Biedrības valdes sēde

Darba kārtībā:

  1. 2019. gadā paveiktā izvērtējums.
  2. 2019. gada finanšu Gada pārskata un Sabiedriskā labuma darbības pārskata apstiprināšana.
  3. 2020. gadā plānotie pasākumi.

Astrīda Babāne, 

biedrības valdes priekšsēdētāja

Service by Chukmasoff