Labklājības ministrija plāno izmaiņas pensiju jomā, lai uzlabotu mūsu materiālo labklājību

29. janvārī Labklājības ministrija aicināja biedrības „LATVIJAS SENIORU KOPIENU APVIENĪBA” un Rīgas aktīvo senioru alianses RASA, kā arī Latvijas Pensionāru federācijas pārstāvjus uz sanāksmi. Ministrijas valsts sekretārs Inguss Alliks iepazīstināja ar piemaksu un indeksācijas variantiem.
Darbs pie izmaiņu sagatavošanas turpinās. Paredzēts, ka ieinteresēto organizāciju , t.sk. NVO viedoklis līdz 1. jūlijam. tiks saņemts un apkopots un ministrija mūs nākotnē par paredzamajām izmaiņām informēs.

Service by Chukmasoff