2020. gadā plānojam

       Biedrība

           „LATVIJAS SENIORU KOPIENU APVIENĪBA”

2020.gadā plānojam

 

Biedrības valdes sēdē 2020. gada 23. janvārī apstiprinājām galvenos pasākumus, lai īstenotu mūsu biedrības mērķus.

2020.gadā plānotajam:

 1. Organizēt senioru izglītības, socializācijas un sabiedrības integrācijas pasākumus – seminārus, Interešu klubi, Sarunu pēcpusdienas, ekskursijas un sadarbību ar citu reģionu senioriem
 2. Iesaistīt jaunus dalībniekus Sadarbības tīklā.
 3. Ceriņu ziedēšanas laikā Pētera Upīša dārzā baudīt koncertu.
 4. Līdzdarboties Latvijas vienaudžu 4. salidojuma organizēšanā.
 5. Latvijas Skolēnu dziesmu un deju svētku laikā organizēsim jauniešu tikšanos ar Rīgas senioriem.
 6. Sadarbības pasākumi, pieredzes apmaiņa Alūksnes senioru kopienā.
 7. Senioru dienu oktobrī organizēšana LR Saeimā.
 8. Aktīva darbība LR Labklājības ministrijas Senioru lietu padomē.
 9. Pievienoties NVO un Ministru kabineta Memorandam.
 10. Palīdzēsim senioriem Latvijas pansionātos, kopā ar ziedotājiem uzlabosim viņu dzīves apstākļus, iepriecināsim viņus.
 11. Senioru interešu apzināšana un lēmumu pieņemšanas dzīves kvalitātes uzlabošanā LR Saeimā, ministrijās un pašvaldībās lobēšana.

Lai īstenotu plānoto 2020. gadā, piedalāmies konkursos, iesniedzam pieprasījumus finansējumiem.Turpinām piesaistīt ziedojumus.

Service by Chukmasoff