Projekta ”Rīgas seniori kopā ar Ukrainas bēgļiem” noslēguma pasākums

12. novembrī Svētās Ģimenes Mājā 

biedrība „LATVIJAS SENIORU KOPIENU APVIENĪBA” rīkoja ukraiņu atbalsta projekta noslēguma pasākumu.Daudzos pasākuma dalībniekus, rīdziniekus un ukraiņus,  uzrunāja biedrības valdes priekšsēdētāja Astrīda Babāne. Viņa dalījās ar mūsu nodomiem palīdzēt ukraiņiem iejusties mūsu sabiedrībā, justies atbalstītiem. Savas uzrunas noslēgumā apsveica visus klātesošos ar Ukrainas varonīgo cīnītāju uzvaru Hersonā. Mēs ticam Ukrainas uzvarai.

 

Pasākumā piedalījās  Rīgas lībiešu dziesmu ansamblis „Līvlist”, skanēja dziesmas un lībiešu tradīciju stāsti. Ansambļa vecākā Zoja Sīle mūsu ukraiņu draugiem krievu valodā pārtulkoja lībiešu rudens un ziemas tradīciju stāstus no Miķeļiem līdz ziemassvētkiem. Pirms tam mēs tos klausījāmies latviešu valodā kopā ar ansambļa izpildītām lībiešu dziesmām. Pateicamies ansambļa vadītājai Diānai Loginai un Baibai Kūlainei par daudzo mūzikas instrumentu spēli. Liels paldies visiem ansambļa dalībniekiem par skaisto priekšnesumu. Mūsu ukraiņu draugi iepazinās ar Latvijas senās tautas – lībiešu tradīcijām, valodu un dziesmām.

 

Ar projekta aktivitātēm iepazīstināja biedrības projekta vadītāja, valdes priekšsēdētājas vietniece Lilita Kalnāja. Pateicāmies visiem par aktīvu līdzdalību mūsu pasākumos – ekskursijās un nodarbībās. Kopā projekta laikā uzrunājām 100 Rīgā mītošos Ukrainas iedzīvotājus, kas atraduši pie mums patvērumu no Krievijas uzsāktā kara.

 

Nozīmīga projekta aktivitāte bija latviešu valodas pamatu apguves nodarbības, ko vadīja pieredzējusi skolotāja, biedrības valdes locekle Liesma Neipreisa. Latviešu valodas skolotāja pateicās nodarbību cītīgajiem dalībniekiem. Pamati ir apgūti, varam turpināt nākotnē ukraiņu izteikto vēlmi apgūt latviešu valodu.

 

Visi vienojāmies – sadraudzības pasākumi turpināmi. Vēlamies apgūt ukraiņu tautas vēsturi, tradīcijas un iemācīties ukraiņu valodas pamatus. Savukārt ukraiņu vēlas turpmāk būt kopā ar Rīgas senioriem, kuri ir kļuvuši viņiem labi draugi.

 

Biedrības „LATVIJAS SENIORU KOPIENU APVIENĪBAS” dalīborganizācija biedrība „Mazirbes draugu kopa”, kas rūpēja arī par lībiešu kultūras popularizēšanu, dāvāja Astrīdai Babānei un Svētās Ģimenes Mājas pārstāvei Dzintrai Bušmanei, kas aktīvi piedalījās pasākuma organizēšanā, bukletu par lībiešu dziesmu ansambļa 50 darbības gados piedzīvoto „Līvlist”- ANNO 1972. Pateicamies materiālu atlases un izkārtojuma autorei, ansambļa dziedātājai Lailai Niedrei par 50 gadu pārskata skaisto sakārtojumu. Bukletā publicētas arī ansambļa dalībnieka kopš dibināšanas un mūsu koncerta dziedātāja Jēkaba Raipuļa atmiņas.

 

Pasākumā bija aicināti piedalīties arī mazākumtautību biedrību pārstāvji.

 

Biedrība „Mazirbes draugu kopa” visus pacienāja ar lībiešu tradicionālo gardumu – sklandu raušiem.

 

Pasākuma noslēgumā skatījām video sižetu par projekta aktivitātēm, ekskursijām Rundālē, Lībiešu krastā, Siguldā, valodas mācību nodarbībām un mūsu dalību kopā ar ukraiņiem pasākumos.Pasākuma foto mirkļus

 „ Ukraiņu atbalsta projekta noslēgums 12.novembrī”

 varat skatīt mūsu mājas lapas www.lskapvieniba.lv

Galerijā Projekts ”Rīgas seniori kopā ar Ukrainas bēgļiem”

Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra finansējuma l

īgums Nr. AIC-22-44-lī.

tiek īstenots laika posmā 

no 2022. gada 1. jūlija līdz 2022. gada 15. novembrim

Lasīts 321 reizes

Service by Chukmasoff