Īstenoti Labklājības ministrijas atbalstītie biedrības pasākumi

Labklājības ministrijas

finansējuma līgums Nr.LM2022/24-1-06/6e

Pasākumus īstenojām

  1. gadā no līdz 2. februāra līdz 
  2. decembrim

Ministrijas valsts sekretārs Ingus Alliks un biedrības „LATVIJAS SENIORU KOPIENU APVIENĪBA”  valdes priekšsēdētāja Astrīda Babāne  28. janvārī parakstīja Līgumu par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu 2022. gada aktivitātēm.

Pamatojoties uz Ministrijas 20.01.2022. rīkojumā Nr.7 “Par apakšprogrammas 05.63.00 “Dotācija biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskām organizācijām” pasākumu finansējumu 2022.gadam” paredzēto finansējumu tika noslēgts mūsu biedrības aktivitāšu atbalsta līgums.

Piešķirtais finansējums pasākumiem tika izlietots laika posmos:

  1. posmā laikā no februāra līdz martam

Biedrības  senioru interešu aizstāvībai izveidotās struktūrvienības „Senioru Saeima” darbības uzsākšanas nodrošināšana.

       2.posmā no aprīļa līdz jūnijam

Senioru veselības izglītības semināru un attālināto digitālo prasmju,  mēdijpratības apmācību organizēšana.

       3. posmā no jūlija līdz septembrim

Senioru sadarbības braucienu reģionos nodrošināšana Cēsīs, Kuldīgā, Balvos, Dobelē un Ventspilī, kā arī koncertu, muzeju un apskates objektu  apmeklējumi.

       4. posmā no oktobra līdz decembrim

„Senioru Saeimas” dokumentu sagatavošana iesniegšana LR Saeimas komisijām un informācijas izplatīšana.

Pateicamies „Senioru Saeimas” vadītājai, juridisko zinātņu maģistrei Barba Girgensone par darbu pasākumu īstenošanā..

Pateicamies informācijas speciālistei Ilonai Bērziņai par informācijas sagatavošanu un publikācijām mājas lapas www.lskapavieniba.lv 

Esam sagatavojuši katra posma atskaites, tās iesniegtas savlaicīgi un ministrija apstiprinājusi, saņēmām finansējumu turpinājumam sekojošā posmā. Gala noslēguma atskaite arī pieņemta un maksājums saņemts.

Pateicamies Labklājības ministrijai par atbalstu.

Senioru interešu aizstāvību, izglītošanu un sadarbības pasākumus visā Latvijā turpināsim 2023. gadā.

 

Projekta vadītāja Lilita Kalnāja,

  1. gada decembrī
Lasīts 286 reizes

Service by Chukmasoff