Piedalījāmies Sirds un asinsvadu slimību darba grupas sēdē

Sirds un asinsvadu slimību darba grupā, kas izveidota pēc biedrības “EAPN-Latvia” (Eiropas Pretnabadzības tīkla Latvijas organizācija) iniciatīvas Eiropas sociālās politikas darba grupas ietvaros,  darbojas arī biedrība „LATVIJAS SENIORU KOPIENU APVIENĪBA”.

Grupā  darboties aicināti piedalīties mediķi, veselības aprūpes eksperti, valsts pārvaldes institūcijas, pacientus un citas sabiedrības grupas un intereses pārstāvošas organizācijas. 

Darba grupas sēde notika tiešsaistē Zoom platformā 9. decembrī.

Darba grupa turpina pirms diviem gadiem iesākto darbu, kura mērķis ir veicināt sociālo tiesību ievērošanu un palielināt ārstēšanas pieejamību visiem iedzīvotājiem, sevišķu uzmanību pievēršot sociāli mazāk aizsargātām sabiedrības grupām. 

Darba grupa izstrādā ieteikumus un rekomendācijas valdībai un Saeimai par ārstēšanas pieejamības uzlabošanu

Šogad ir notikušas vairākas darba grupas sēdes, kā arī 13. septembrī klātienes pasākumā, kur biedrība „LATVIJAS SENIORU KOPIENU APVIENĪBA” prezentēja senioru anketēšanas par sirds un asinsvadu slimību ārstēšanas problēmām, darba grupas dalībnieki un citas organizācijas (virs 30 pārstāvju paraksti)  parakstīja Aicinājumu rīcībai par kardiovaskulāro slimību novēršanu, lai veicinātu ilgāku un veselīgāku Latvijas iedzīvotāju mūžu iedzīvotāju un kopējās ekonomiskās situācijas uzlabošanai. 

Aicinājums publicēts arī mūsu mājas lapā www.lskapvieniba.lv

Darba grupas 9. decembra sēdes darba kārtība:

  1. Eiropas Savienības jaunumi sirds veselības veicināšanas jomā;
  2. Paveiktais pēc 13. septembra Aicinājuma parakstīšanas;
  3. Aktivitātes 2023. gadā ar mērķi attīstīt Aicinājumā izteiktās idejas – priekšlikumi un diskusija.
  4. Jaunā valdības deklarācija un veselības jautājumi tajā.

Sēdi vadīja darba grupas vadītājs Dr. med. Romualds Ražuks

Pateicamies visiem, kas darbojas aktīvi šajā darba grupā.

  1. gadā turpināsim piedalīties darba grupā un aizstāvēt senioru tiesības uz veselību un ilgāku mūžu.
Lasīts 296 reizes

Service by Chukmasoff