Biedrība „LATVIJAS SENIORU KOPIENU APVIENĪBA” palīdz senioriem Jēkabpilī

 1. decembrī nodevām par ziedotāja AS “DelfinGroup” (Banknote) finansējumu iegādāto sociālās aprūpes un atpūtas inventāru.

 

Dāvinājuma līgumu un mantas pieņemšanas aktu parakstīja biedrības “Vidusdaugavas NVO centrs” valdes priekšsēdētāja Lāsma Mežsēta un biedrība „LATVIJAS SENIORU KOPIENU APVIENĪBA” valdes priekšsēdētājas vietniece Lilita Kalnāja.

 

Mantas pieņēmējs apņemas mantu lietot veselības veicināšanā un trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšanā biedrības “Vidusdaugavas NVO centrs” struktūrvienības Sociālās rehabilitācijas Dienas centra “Kopā būt” esošajiem pacientiem.

 

Līguma priekšmets ir biedrības „LATVIJAS SENIORU KOPIENU APVIENĪBAS” par AS „DelfinGroup” mērķziedojumu iegādātie inventāri:

 • 1 ( viens) masāžas galds
 • 4 ( četri) saliekamie nodarbību galdi

Mantas vērtība summā  839,19 EUR (astoņi simti trīsdesmit deviņi eiro un 19 eiro centu)

Biedrība „„LATVIJAS SENIORU KOPIENU APVIENĪBA” 2022. gadā noslēdza Sadarbības līgumu ar “Vidusdaugavas NVO centrs”, kura izveidojusi struktūrvienību Dienas centru „Kopā būt”, sociālajai rehabilitācijai senioriem un maznodrošināto ģimeņu locekļiem. 

Dienas centrs 2018. gadā reģistrēts Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā.

Esam pateicīgi ziedotājam, ka varam atbalstīt mūsu jaunā sadarbības partnera centienus uzlabot senioru dzīves kvalitāti un rūpēs par mazturīgajiem Jēkabpilī.

Jau 2020. gadā uzsākām ziedotāja atbalstītos pasākumus sociālajā aprūpē 

 

Pateicoties  AS „DelfinGroup” (Banknote) ziedojumam LSKA varējusi 2021. gadā iegādāties un nodot lietošanā senioru sociālai un medicīniskai aprūpei noderīgus inventāra priekšmetus 

 • Dobelē, 
 • Mazsalacā,
 • Līvānos, 
 • Viļakā, 
 • Šķilbēnos, 
 • Aucē, 
 • Alūksnē, 
 • Subatē, 
 • Balvos, 
 • Laucienā
 • Pļaviņās  
 • Cēsīs.

 

 1. gadā turpinājām uzlabot reģionu senioru dzīves kvalitāti visā Latvijā.

Esam varējuši palīdzēt senioriem pansionātos un sociālo dienestu aprūpes iestādēs

 • Kuldīgā, 
 • Valmierā, 
 • Ludzā, 
 • Valtaiķos
 • Limbažu novadā pansionātā „Pērle” 
 •  Balvu sociālā dienestam 
 • Sabilē pansionātā
 • Mērsraga invalīdu atbalsta centrā
 • Ventspils senioriem Neredzīgo biedrības centrā
 • Ozolniekos SAC „Zemgale” 
 • Jēkabpilī Pirms Ziemsvētkiem palīdzējām “Vidusdaugavas NVO centrs” struktūrvienības Sociālās rehabilitācijas Dienas centra “Kopā būt” esošajiem pacientiem.

 

Foto par dāvinājumu Dienas centram „Kopā būt” varat skatīt mūsu mājas lapas „Galerijā” „Dāvinājums draugiem Jēkabpilī”

Pateicamies AS “DelfinGroup” (Banknote) par 

 1. gada ziedojumu sociālā atbalsta pasākumiem  novados.

 

Lai mums laba sadarbība atbalstot tos, kam visvairāk nepieciešams, arī turpmāk.

Lasīts 294 reizes

Service by Chukmasoff