Biedrība „LATVIJAS SENIORU KOPIENU APVIENĪBA” dāvina solus Ozolniekos Sociālā aprūpes centra „Zemgale” klientu atpūtas zonas labiekārtošanai

25.novembrī Jelgavas novada Sociālā aprūpes centram „Zemgale” Ozolniekos nodevām par noziedotāja AS “DelfinGroup” (Banknote) finansējumu iegādāto dārza atpūtas zonas inventāru.

Dāvinājuma līgumu un mantas pieņemšanas aktu parakstīja centra vadītājs  Alvars Šteinbergs un biedrība „LATVIJAS SENIORU KOPIENU APVIENĪBA” valdes priekšsēdētājas vietniece Lilita Kalnāja.

Par aprūpes centru mājas lapā rakstīts: 

SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS „ZEMGALE"

Jelgavas novada sociālās aprūpes centrs „Zemgale" atrodas skaistā vietā 1,5 km attālumā no Ozolnieku pagasta centra un 6 km attālumā no Jelgavas. Savu darbību uzsācis 1975.g. 1. aprīlī kā nams veciem cilvēkiem, bet 1998.g. tas kļuva par sociālo aprūpes centru „Zemgale", kas ienesa vērienīgas pārmaiņas vecu cilvēku un personu ar invaliditāti dzīves kvalitātes uzlabošanā.

 • Nodrošinām ar dzīvojamo platību
 • Organizējam medicīnisko aprūpi
 • Organizējam racionālu ēdināšanu
 • Veicam rehabilitācijas pasākumus
 • Organizējam kultūras un atpūtas pasākumus
 • Pēc vēlēšanās organizējam garīgo aprūpi
 • Organizējam palīdzību sociālo problēmu risināšanā

ILGLAICĪGĀ APRŪPE

 • nodrošinām iemītniekus ar dzīvojamo platību, kurā ir sadzīvei nepieciešamais inventārs;
  • apgādājam iemītniekus ar veļu, apģērbu un apaviem;
  • organizējam iemītnieku medicīnisko aprūpi;
  • organizējam racionālu ēdināšanu, ņemot vērā iemītnieku vecumu un veselības stāvokli;
  • veicam sociālās un medicīniskās rehabilitācijas pasākumu kompleksu atbilstoši katra iemītnieka fiziskajam un psihiskajam stāvoklim;
  • ja nepieciešams, apgādājam iemītniekus ar rehabilitācijas līdzekļiem (kompensatoriem);
  • organizējam kultūras un atpūtas pasākumus;
  • pēc iemītnieku vēlēšanās organizējam garīgo aprūpi atbilstoši personas konfesionālajai piederībai;
  • organizējam palīdzību iemītnieku individuālo sociālo problēmu risināšanā.

ĪSLAICĪGĀ APRŪPE

Īslaicīga aprūpe, līdz 1 mēnesim – pēc pārciestiem insultiem, infarktiem, pēc slimnīcas periodā, ja nepieciešama pastāvīga kopšana un aprūpe.
Lai saņemtu īslaicīgu aprūpi, nepieciešams ģimenes ārsta nosūtījums.

KLIENTU AR VECUMA DEMENCI APRŪPE

Klienti ar vecuma demenci saņem sekojošus pakalpojumus:
• racionālu ēdināšanu (4x dienā), ņemot vērā iemītnieku vecumu un veselības stāvokli;
• kvalitatīvu medicīnisko aprūpi;
• sociālo un medicīnisko rehabilitāciju, atbilstoši katra iemītnieka fiziskajam un psihiskajam stāvoklim;
• Koriģējošo un stabilizējošo vingrošanu;
• konstruktīvu brīvā laika pavadīšanu.

Klients tiek nodrošināts:
• ar palīdzību individuālo sociālo problēmu risināšanā, kā arī juridisko palīdzību;
• ar iespēju apmeklēt kultūras un atpūtas pasākumus;
• ar radošajām aktivitātēm;
• ar pastaigām svaigā gaisā;
• ar veļu, apģērbu un apaviem.

Esam priecīgi, ka varējām dāvāt 

 • 5 priežu koka solus 

Dāvinājuma kopsumma EUR 1 815,00 (viens tūkstotis astoņi simti piecpadsmit eiro un 00 centu) 

Pateicamies SIA „Darba Spars” rūpīgo darbu un kvalitatīvo solu izgatavošanu pēc pasūtījuma.

 

Pateicoties  AS „DelfinGroup” (Banknote) ziedojumam LSKA varējusi 2021. gadā iegādāties un nodot lietošanā senioru sociālai un medicīniskai aprūpei noderīgus inventāra priekšmetus Dobelē, Mazsalacā, Līvānos, Viļakā, Šķilbēnos, Aucē, Alūksnē, Subatē, Balvos, Talsos, Pļaviņās un Cēsīs.

2022. gadā turpinām uzlabot reģionu senioru dzīves kvalitāti visā Latvijā.

 

Esam varējuši palīdzēt senioriem Kuldīgā, Valmierā, Ludzā, Valtaiķos, Limbažu novadā pansionāta „Pērle” iemītniekiem, Balvu sociālā dienesta aprūpē esošie saņēma dāvinājumā skaistu lapeni, palīdzējām pansionāta senioriem Sabilē, Mērsraga invalīdu atbalsta centra klientiem un Ventspils senioriem Neredzīgo biedrības centrā.

 

Tagad dāvājām solus Ozolniekos SAC „Zemgale” teritorijas labiekārtošanai. Pavasarī kopā ar ziedotāju piedalīsimies centra skaistās un plašās teritorijas labiekārtošanā izvietojot atpūtas solus.

 

Turpinām atbalstīt seniorus novados.


Foto par centru, teritoriju un solus varat skatīt „Sociālās aprūpes centrs „Zemgale””  mūsu mājas lapas „Galerijā”

Lasīts 275 reizes

Service by Chukmasoff