Noslēdzies Kultūras ministrijas atbalstītais senioru medijpratības pilotprojekts sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku biedrībai „LATVIJAS SENIORU KOPIENU APVIENĪBA” turpinot senioru un bibliotekāru mācības Latvijas bibliotēkās

Biedrība „LATVIJAS SENIORU KOPIENU APVIENĪBA” 

 1. gadā uzsāka sadarbību ar Latvijas Nacionālo bibliotēku un piedalījāmies semināros Tukuma, Madonas un Dobeles bibliotēkās. 
 2. gadā pilotprojektu īstenojām aprīlī un maijā Semināri notika:

 1. Smiltenes novada bibliotēkā 20. aprīlī
 2. Jēkabpils pilsētas bibliotēkā 17. maijā
 3. Ludzas novada bibliotēkā 19. maijā
 4. Naujenes bibliotēkā 24. maijā
 5. Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā 25. maijā

 

Semināra mērķauditorija bija seniori un bibliotekāri. 

Katrā seminārā piedalījās un savu darbu prezentēja vietējie mediji – laikrakstu un televīzijas darbinieki - žurnālisti, pašvaldības sabiedrisko attiecību darbiniece.

 

Katrā seminārā bija galvenās tēmas un lektori

 1. Informācijas vide. Ko atcerēties senioram un bibliotekāram

Emīls Rotgalvis, LNB medijpratības eksperts

 

 • Medijpratības senioriem

 

Lilita Kalnāja, LSKA valdes priekšsēdētājas vietniece

 

Vietējos medijus pārstāvēja:

 1. Smiltenē Kā top informācija reģionālajam medijam

Ingūna Johansone, laikraksta „Ziemeļlatvija” galvenā redaktore

 1. Jēkabpilī Kā top ziņas reģionālajā televīzijā, Sandra Paegļkalne, SIA „Vidusdaugavas televīzija” ziņu dienesta redaktore.
 2. Ludzā Medijpratība: satura veidošana reģionālajos medijos, Inga Kaļva- Miņina, „Vietējā Latgales Avīze” žurnāliste.
 3. Naujenā Pašvaldības komunikācija ar sabiedrību, Inese Minova, Augšdaugavas novada komunikācijas speciāliste.
 4. Krāslavā Žurnālistikas virtuve jeb kāpēc jālasa avīzes, Egita Jonāne, „Vietējā Latgales Avīze” žurnāliste.

 

Semināru dalībniekus iepazīstinājām ar mūsu biedrības mēķiem, uzdevumiem un galveno paveikto 6 gadu laikā senioru izglītošanā. Informējām par nākotnes uzdevumiem sadarbībā ar Latvijas senioru biedrībām.

 

Demonstrējām prezentāciju par mūsu pieredzi senioru medijpratības izglītībā.

 

Pasākumu dalībnieki tika aicināti atbildēt uz LSKA sagatavotās anketas par pratību atšķirt viltus ziņas jautājumiem. 

Mūsu mājas lapas www.lskapvieniba.lv sadaļā Anketas pieejama šī anketa. 

Saņēmām katrā seminārā daudzo apmeklētāju atbildes.

Noslēgumā sagatavosim kopsavilkumu par saņemtām atbildēm, lai nākotnē varam turpināt mēdijpratību senioru izglītību un kopsavilkumu publicēsim LSKA mājas lapas www.lskapvieniba.lv.

 

Esama guvuši lielu pieredzi un turpināsim mūsu biedrībā senioru medijpratības izglītību.

 

Pateicamies Latvijas Nacionālās bibliotēkas( LNB)  Bibliotēku attīstības centram un LNB medijpratības projektu koordinatoram Emīlam Rotgalvim par sadarbību, atbalstu un labo darbu semināru organizēšanā.Lasīts 214 reizes

Service by Chukmasoff