Autors LSKA

Autors LSKA

Svētdiena, 30 Aprīlis 2023 19:57

Kopā ar ukraiņiem Kuldīgā

Kopā ar mūsu draugiem no Ukrainas sestdien, 29.aprīlī, baudījām lielisku dienu Kuldīgā, kur mūs sirsnīgi uzņēma LSKA biedra – Kuldīgas Senioru skolas dāmas. Ekskursijās uzzinājām daudz interesanta par šo seno Kurzemes hercogistes galvaspilsētu, izstaigājām patiešām bagātīgos tirdziņus un, protams, vērojām pavasara palu laika īpašo šovu – vimbu augstlēkšanas paraugdemonstrējumus pāri Ventas rumbai un ne mazāk interesanto Nīderlandes milzu zivs lidojumu Pilsētas dārzā. 

Noskaņojums bija īsti pavasarīgs, un vēl jaukāku to padarīja divu šīs nedēļas dzimšanas dienu gaviļnieču – Ausmas Elgas Simsones un Dzintras Bušmanes sveikšana. Daudz baltu dieniņu, mīļās dāmas!

Par šo skaisto braucienu paldies sakām Rīgas valstspilsētas pašvaldības Apkaimju iedzīvotāju centra atbalstam!

Īpaša pateicība Kuldīgas senioru skolai par gardajām maizītēm mūs sagaidot, un “Rezidence kafe Venta” par ekskluzīvajām pusdienām, kuras baudījām arī pateicoties AS “DelfinGroup” daļējam atbalstam.

 

Projektu Kopā ar ukraiņiem 2023. gadā” līdzfinansē Rīgas valstspilsētas pašvaldības Apkaimju iedzīvotāju centrs Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

Projekta īstenošanas laiks no 2023. gada 1. marta līdz 2023. gada 15. novembrim, līguma Nr. CAAIC-23-16-lī.

12. aprīlī. notika tiešsaistē Zoom platformā sēde, kurā piedalījās  biedrības „LATVIJAS SENIORU KOPIENAS APVIENĪBAS” struktūrvienības „Senioru Saeima” vadītāja Barba Girgensone un valdes priekšsēdētājas vietniece Lilita Kalnāja.


“Sirds veselības veicināšanas alianses” 12. aprīļa sēdes darba kārtība:

1. Paveiktais pēc Aicinājuma rīcībai parakstīšanas;
2. Sirds veselības veicināšanas alianses darba aktualitātes;
3. Kardioloģijas plāna 2024.-2026.gadam sagatavošana – priekšlikumi un diskusija.

 

Sēdi vadīja Dr. med. Romualds Ražuks.

B.Girgensone piedalījās diskusijā par Kardioloģijas plāna saturu un vērsa uzmanību uz trūkumiem, ko piedzīvo personas, kas cenšas atveseļoties – trūkst aprūpe, nav pieejami medicīniskie palīglīdzekļi. Tika vērsta arī uzmanība uz pašvaldību atrunām, ka persona nav deklarēta viņu teritorijā, bet dzīvo pie radiniekiem. Tie neesot ‘viņējie’. 

 

“Sirds veselības veicināšanas alianses” mērķis ir pievērst valsts pārvaldes, veselības aprūpes politikas veidotāju un arī plašas sabiedrības uzmanību sirds un asinsvadu veselības veicināšanai, nedublējot bet papildinot ārstu un pacientu organizāciju darbu. “Sirds veselības veicināšanas alianse” turpina nevalstisko organizāciju izveidotās Sirds un asinsvadu slimību darba grupas pirms vairākiem gadiem iesākto darbu. Darba grupas aktivitātēs piedalījās mediķi, veselības aprūpes eksperti, valsts pārvaldes institūciju speciālisti, pacientu, senioru un citas sabiedriskās organizācijas.
2022. gada 13. septembrī ap 30 nevalstiskās organizācijas ( arī LSKA), mediķi, eksperti, uzņēmumi, politiķi pēc darba grupas iniciatīvas parakstīja Aicinājumu rīcībai par kardiovaskulāro slimību novēršanu. 

Pēc vairāku desmitu reģionālo nevalstisko organizāciju pievienošanās Aicinājumā rīcībai ietvertajiem mērķiem, Alianses partneru skaits jau pārsniedz 80 dažādas sabiedrības grupas pārstāvošas organizācijas.

Turpināsim darbu Aliansē.

View the embedded image gallery online at:
https://www.lskapvieniba.lv/lv/pasakumi?start=20#sigProIdfceadefc6c

 

Biedrības “Kuldīgas Senioru skola” dalībnieki 14.martā  apmeklēja Latvijas Republikas Saeimu   ar mērķi -  iegūt plašāku izpratni par valsts politisko dzīvi un kā ietekmēt politiskos procesus ar savu balsi un viedokli,  lai Izprastu, kā notiek likumdošanas process un kā tiek pieņemti lēmumi, kas ietekmē mūsu ikdienu, iepazītos ar Latvijas politisko sistēmu un struktūru, kā notiek parlamentārās debates, kā arī kā izskatās Saeimas darba diena.

Viens no mērķiem bija arī  iepazīties ar Saeimas ēku. 

Tā bija  interesanta un izglītojošs pieredze, jo Saeimas ēka ir arhitektūras piemineklis, kas atspoguļo Latvijas vēstures un politiskās attīstības gaitas. Tā ir Latvijas simbols, kas tiek izmantots dažādos oficiālos pasākumos

Uz mūsu jautājumiem atbildēja  Saeimas deputāte  Inga Bērziņa , bijusī Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja. Diskutējām par aktuāliem jautājumiem, kas skar mūsu ikdienu. Saeimas deputāte Inga Bērziņa  iepazīstināja mūs ar Saeimas darbu,  lēmumu pieņemšanas procesu, lai uzlabotu mūsu izpratni par valsts politiku un iedrošinātu mūs aktīvāk iesaistīties sabiedrības dzīvē. Tas varētu veicināt arī lielāku uzticību politiķiem un valsts institūcijām.

Saeimas deputāte Inga Bērziņa  tikšanās reizē ar Kuldīgas senioriem runāja par valsts drošību, medicīnu un izglītību, viņa analizēja šīs tēmas no valsts politikas un lēmumu pieņemšanas perspektīvas.

Tā kā seniori ir viena no sabiedrības grupām, kas ir cieši saistīta ar sociālo nodrošinājumu un veselības aprūpi, Inga Bērziņa  izmantojot šo iespēju, centās uzzināt, kādas ir mūsu vajadzības un kā valsts varētu palīdzēt šajās jomās. Viņa  sniedza informāciju par valsts programmām un ierosinājumiem, kas noderīgi senioriem.                                                                                                                      Runājot par valsts drošību, Inga Bērziņa  informēja  par valsts aizsardzības politiku, kas ietver gan militāro aizsardzību, gan civilo aizsardzību. Viņa  izskaidroja, kā valsts veido drošības sistēmu, kādas ir valsts prioritātes drošības jomā, un kā seniori varētu palīdzēt šajā jomā  savā novadā.                                                                                                Runājot par medicīnu, Inga Bērziņa informēja par  sabiedrības veselības aprūpes politiku, kā arī iepazīstināja seniorus ar valsts programmu un pasākumiem, kas vērsti uz veselības uzlabošanu un slimību novēršanu. Viņa skaidroja  par pieejamo medicīnisko palīdzību, kā arī par to, kāda ir valsts politika attiecībā uz medikamentu pieejamību un cenu politiku.                                                                                               Runājot par izglītību, Inga Bērziņa izskaidroja kāda ir valsts politika attiecībā uz izglītības pieejamību un kvalitāti, kā arī runāja par iespējām senioriem, kas vēlas papildināt savas zināšanas, vai iegūt jaunas prasmes, par mūžizglītību, kas ir svarīgs jautājums sabiedrības attīstībai un indivīda personīgajai izaugsmei. Viņa  skaidroja, ka mūžizglītība nav tikai iespēja apgūt jaunas prasmes, bet arī veids, kā saglabāt intelektuālo aktivitāti un saglabāt veselīgu dzīvesveidu.                                                                                             Turklāt, Inga Bērziņa runāja par iespējām un priekšrocībām, ko sniedz digitālā tehnoloģiju attīstība mūžizglītības jomā, piemēram, e-apmācības, digitālās bibliotēkas un citi resursi, kas var palīdzēt senioriem saglabāt intelektuālo aktivitāti un piedalīties mūžizglītības programmās.                                                                                                Kopumā, diskutējot par mūžizglītību ar senioriem, Inga Bērziņa centās veidot dialogu un izprast mūsu vajadzības un intereses, kas varētu palīdzēt veidot politiku, kas atbilst šīm vajadzībām un veicina sabiedrības attīstību.

Svarīgākais ir iedzīvotājs - kā viņš jūtas, ko domā, kas vajadzīgs dzīvei un labsajūtai.

Paldies par iespēju Ingai Bērziņai Saeimas deputātei, sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētājai

Ruta Orlova Kuldīgas Senioru skolas vadītāja                                                                                      

View the embedded image gallery online at:
https://www.lskapvieniba.lv/lv/pasakumi?start=20#sigProId9832e68aa9Turpinām uzlabot reģionu senioru dzīves kvalitāti visā Latvijā. Pateicoties  AS „DelfinGroup” (Banknote) ziedojumam 2023. gadā varam palīdzēt senioriem, kas savas dienas vada aprūpes centros.

 

Latvijas senioru kopienu apvienības dalībnieces  „Alūksnes pensionāru biedrība” valde mums ieteica palīdzēt Alūksnes novada sociālās aprūpes centru iemītniekiem. 

Martā varējām palīdzēt Mālupes un Alūksnes pansionāta iedzīvotājiem.

Sociālās aprūpes centram „Alūksne” dāvājām medicīnas aprūpes inventāru.

Sociālās aprūpes centrs „Alūksne” atrodas skaistā vietā netālu no Alūksnes ezera. Ēka celta 19.gs. sākumā klasicisma stilā Alūksnes pilskroga “Šloskrogs” vajadzībām, kas arī ir Latvijas 19.gs. krogu ēku paraugs. Centrs atrodas divstāvu mūra ēkā, pie kuras piekļaujas bruģakmens piebraucamais ceļš, kas 19.gs. kalpojis arī kā satiksmes, tirdzniecības ceļš Rīga – Sanktpēterburga.

1932.gadā veiktas ēkas pārbūve un tajā iekārtota pilsētas nespējnieku patversme. Savukārt 1962.gadā to pārveidoja par pansionātu. No 2010. gada 1.janvāra darbojas sociālās aprūpes centrs.

Kaut gan pansionāts atrodas novada centrā, tas nodrošina ilgstošu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju I un II grupas invalīdiem un pensijas vecumu sasniegušām 66 personām ne tikai no Alūksnes pilsētas, bet arī visiem novada pagastiem. 

Aprūpē ietilpst:

 • nodrošinām iemītniekus ar dzīvojamo platību, kurā ir sadzīvei nepieciešamais inventārs;
 •  apgādājam iemītniekus ar veļu, apģērbu un apaviem;
 • organizējam iemītnieku medicīnisko aprūpi;
 • organizējam racionālu ēdināšanu, ņemot vērā iemītnieku vecumu un veselības stāvokli;
 • veicam sociālās un medicīniskās rehabilitācijas pasākumu kompleksu atbilstoši katra iemītnieka fiziskajam un psihiskajam stāvoklim;
 • organizējam kultūras un atpūtas pasākumus;
 • pēc iemītnieku vēlēšanās organizējam garīgo aprūpi atbilstoši personas konfesionālajai piederībai;
 • organizējam palīdzību iemītnieku individuālo sociālo problēmu risināšanā.

SAC „Alūksne” vadītāja Baiba Meistere mums raksta

„Esam pateicīgi par LATVIJAS SENIORU KOPIENAS APVIENĪBAS rūpēm, iniciatīvu un piedāvājumu ziedot senioru vajadzībām nepieciešamas medicīnas preces veselības un dzīves kvalitātes uzlabošanai, nodrošināšanai. LATVIJAS SENIORU KOPIENAS APVIENĪBAS  ziedotie 19 saliekamie tualetes krēsli par summu 997.82 EUR  turpinās uzturēt labu senioru dzīves kvalitāti Sociālās aprūpes centrā “Alūksne”.”

Turpinām palīdzēt tiem, kam tas viss vairāk nepieciešams. Paldies ziedotājam!

Foto par palīdzību centram „Alūksne” varat skatīt mūsu

mājas lapas „Galerijā” „Dāvinājums Alūksnē”

Biedrība „LATVIJAS SENIORU KOPIENU APVIENĪBA” aicināja ministrijas pārstāvjus sarunā par valsts atbalstu senioriem.

Sarunas tēmas

 • Minimālā ienākuma sliekšņa piemērošana 
 • Pensiju indeksācijas jautājumi

Par valsts atbalstu senioriem mūs informēja Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece Diāna Jakaite un ministrijas Sociālās apdrošināšanas departamenta vecākā eksperte Dace Trušinska.

Pateicamies biedrības „Svētās „Ģimenes Māja”” laipnajām namamātēm par mūsu uzņemšanu. Varējām baudīt sarūpētās kafijas pauzes.

Sarunas dalībnieki saņēma atbildes uz jautājumiem un ministrijas sarūpētos izdales materiālus par valsts atbalstu senioriem.

 

Lūdzam ar tiem iepazīties pielikumā.

Par minimālā sliekšņa piemērošanu dažādu kategoriju pensijām un pensiju indeksāciju ar LSKA un  SĢM biedriem diskutēja un uz daudziem interesējošajiem jautājumiem atbildes sniedza Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece Diāna Jakaite un Sociālās apdrošināšanas departamenta vecākā eksperte Dace Trušinska. Klātesošie  pateicās Labklājības ministrijas amatpersonām par izsmeļošo skaidojumu šī brīža sitācijai pensiju jomā un cer, ka Labklājības ministrijas darbinieki veiks ieplānotos pasākumus, lai kaut nedaudz uzlabotu pensionāru  dzīves līmeni.
 

24.janvārī biedrības „Svētās „Ģimenes Mājā”” 

Rīgā, Klostera ielā 5. 

notika 2023. gada pirmais senioru izglītības seminārs.

 

Esam uzsākuši senioru mācību gadu.

Bija pulcējušies daudzi interesenti – kopā 45 seniori, kas bija gatavi apgūt zināšanas un jaunas prasmes.

Semināru ievadīja biedrības valdes priekšsēdētājas vietniece Lilita Kalnāja, kas sveica visus jaunajā gadā un informēja par plānoto gada laikā.

Iepazināmies ar Semināra komandu: AS "DelfinGroup" Mārketinga direktori Dairu Balceri un projektu vadītāju Mārtiņu Filipoviču.

Mārtiņš Fiļipovičs vadīja semināru un iepazīstināja mūs ar labi sagatavoto prezentāciju par jautājumiem:

 • Naudas darījumu veidi.
 • Privāto finanšu un budžeta plānošana.
 • Kredītu veidi, kam pievērst uzmanību, izvēloties piemērotāko aizdevumu.

Semināra laikā bija iespēja rast atbildi uz tādiem jautājumiem:

 • Kādu palīdzību iespējams saņemt no valsts vai pašvaldības?
 • Kādu informāciju nekādā gadījumā nenodot citiem, lai nekļūtu par krāpniecības upuri?
 • Kā iespējams ietaupīt, veicot mazas izmaiņas ikdienā?

Katram semināra dalībniekam dāvājām semināra vadītāju speciāli senioriem sagatavotu krāsu bukletu „Kā ietaupīt?” – par enerģijas izmaksām, apkures ekonomiju, ūdens taupīšanu un kā maksāt mazāk par visu patērēto.

Daira Balcere un Mārtiņš Filipovičs atbildēja uz daudzajiem klausītāju jautājumiem, sniedza konsultācijas un bija gatavi sadarboties semināros nākotnē.

Bijām pateicīgi par saturīgi vadīto semināru.

Pateicamies par semināra vadītāju sarūpēto kafijas galdu ar kliņģeri, pīrāgiem un citiem gardumiem.

Liels paldies „Svētās „Ģimenes Mājas”” laipnajām darbiniecēm par sirsnīgo uzņemšanu un mūsu apkalpošanu.

Turpināsim senioru izglītošanu.

View the embedded image gallery online at:
https://www.lskapvieniba.lv/lv/pasakumi?start=20#sigProId78962f2fa3

 

Service by Chukmasoff