Biedrība īsteno ārkārtas situācijā Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta atbalstīto projektu  „Rīgas seniors LR Saeimā

Projekta finansēšanas līgums Nr. DIKS-20-412-lī


20.aprīlī tika vadīta lekcija, kuru filmēja un tā tiks ievietota biedrības mājas lapā www.lskapvieniba.lv , kur aicināsim mūsu projekta mērķa grupu to noskatīties.

Vēlam visiem veselību un ceram tikties tuvākajā laikā!

 

Cieņā 

Lilita Kalnāja, 

Projekta vadītāja

Biedrības valdes locekle Gaida Zujeva stāsta:

 

„Alūksnes senioru biedrība „Sidraba pavediens” ir deju kolektīvs, kas dibināts 2004. gadā un 2014. gadā reģistrēts, kā biedrība.

 

Biedrības darbības mērķi:

 • atbalstīt novadā notiekošos kultūras, atpūtas un brīvā laika norises, popularizējot Alūksnes novada kultūrvēsturiskās tradīcijas,
 • nodrošināt daudzveidīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas dažādam vecuma grupām,
 • kopienas dzīves kvalitātes uzlabošana,
 • pilsoniskās sabiedrības veicināšana.

 

 1. gadā biedrībai piešķirts Sabiedriskā labuma organizācijas statuss jomās:
 • labdarība,
 • pilsoniskās sabiedrības attīstība, 
 • kultūras veicināšana.

 

Deju kolektīvam ir svarīga loma senioru kopienas ikdienas dzīves dažādošanā Alūksnes novadā, kā arī kaimiņu novados.

 

Deju kolektīvs savos pastāvēšanas 15 gados ir vienmēr iepriecinājis skatītājus, iesaistījis jaunus dejotājus un kopis kultūras tradīcijas.

Gadiem ejot, pateicoties kolektīva aktivitātēm, izauklēts un viesu iemīļots ir gadskārtējais pasākums, dejotāju sadancis „Tikšanās Marienburgā”. Pasākums kļuvis Eiropas un pasaules folkloras deju kopām par tradicionālu, ikgadēju sadejošanās pasākumu ar noslēguma koncertu Alūksnē.

 

Sidraba pavediens” dalībnieces dejojušas Vidzemes, Zemgales, Kurzemes un Latgales novados. Dejots Salaspils Botāniskajā dārzā, Sabiles Vīna svētkos, Bauskā, Jelgavā, Mērsragā, Ogrē, Kaivē, Valkā, Rūjienā, Vecpiebalgā, Madonā, Lubānā, Viļakā, Valmierā, Staicelē, Lizumā, Trikātā. Sagatavots plāns 2020. gada pasākumiem Latvijā. 

Vairākkārt dejots pie kaimiņiem Igaunijā. Koncertēts Somijā, Slovākijā, Vācijā un Krievijā. Dejots starptautiskajā deju festivālā „Pie Dzintara jūras”, kas notika Jūrmalā.

 

Deju kolektīvu vada Nellija Slišāne, kas ar savu bagāto dejas pieredzi, pašaizliedzīgu darbu, enerģiju, sirds degsmi prasmīgi sakārto deju soli. Gatavojoties pasākumiem, tiek veidotas deju horeogrāfijas, apgūtas jaunas dejas. 

Piedaloties meistarklasēs, kolektīvs apgūst jaunu pieredzi gan dejā, gan dejas kustību jomā, sagādājot sev jaukus kopdejošanas brīžus”. Latvijas senioru kopienu apvienības biedri priecājas par jaunpienācējiem un ceram būt kopā dejas pasākumos.

 

Par biedrību stāsta valdes priekšsēdētāja Astrīda Bētere:

„Biedrība „Alūksnes novada pensionāru apvienība” ir reģistrēta 2005. gada 15. jūlijā. 

Tajā apvienojušies 16 kolektīvie biedri - Alūksnes pilētas pensionāru biedrība "SUDRABS” un pensionāri no Jaunalūksnes, Jaunannas, Annas, Kalncempju, Ilzenes, Zeltiņu, Alsviķu, Ziemera, Jaunlaicenes, Veclaicenes, Pededzes, Mārkalnes, Malienas, Mālupes, Liepnas pagastiem.

 

Biedrības mērķis ir:

 • novada pensionāru sociālo un ekonomisko tiesību un interešu aizstāvēšana un pārstāvēšana pašvaldībā, 
 • kā arī garīgās labklājības veicināšana un iesaistīšana demokrātiski aktīvos sabiedrības procesos, 
 • kā arī sadarbība ar citām sabiedriskām organizācijām novadā un ārpus tā.

 

Biedrības darbu vada valde septiņu cilvēku sastāvā. Pensionāru, kuri apvienojošies biedrībā, vidējais vecums ir 70 – 75 gadi. Viens no uzdevumiem meklēt risinājumu, kā ieinteresēt tos, kuri tikko devušies pensijā, kā arī neaizmirst tos, kuriem sakrāts bagāts mūžs.

 

Biedrības biedri ir aktīvi savas lokālās vides uzturētāji, iekļaujoties sabiedriskajā un kultūras dzīvē. Tradicionāli pagastu interešu kopas dodas viena pie otras, lai svinētu svētkus. Atsaucas kaimiņu novadu ielūgumiem. Brauc tuvākās vai tālākās ekskursijās. Iesaistās brīvprātīgajā darbā, tādējādi atbalstot novadam nozīmīgus notikumus. Līdzdarbojas projektos, kuros var apliecināt savu sportisko sparu. Darina rokdarbus. Ļauj degustējot, iepazīties ar receptēm, kas savietojušās burciņās ziemai. Aicina uz sarunu novada speciālistus par tēmām, kas aktuālas senioriem. Atbalsta un līdzdarbojas sociālajās aktīva dzīves veida kampaņās.

 

Seniori ir ļoti dažādi, ar dažādu dzīves pieredzi, raksturiem, uzskatiem, interesēm, viedokļiem, bet sadarbojoties nonāk pie “zelta” vidusceļa, un reizēm tas nebūt nav viegli. Taču satikšanās iespēja un domu apmaiņa ir virzītājspēks, lai Alūksnes novada pensionāri varētu apliecināt savu gribu darboties un būt sadzirdētiem.”

 

Ziedot.lv, Latvijas Bērnu fonds un Latvijas Samariešu apvienība jau devīto gadu 2020. gadā konkursa kārtībā sadalīja a/s "Latvijas valsts meži" ziedojumu. Šogad 308 707,88 eiro ziedojums tika sadalīts 46 biedrībām un nodibinājumiem no visas Latvijas.

Mūsu jaunais dalībnieks biedrība „SUDRABS” , kur darbojas Alūksnes pensionāri, ir to veiksmīgo vidū, kas spēja sagatavot atbalstāmu projekta pieteikumu un saņēma finansējumu tā īstenošanā. 

Biedrība par savu jauno aktivitāti pieteikumā raksta: 

Projekts paredz stiprināt un uzlabot Alūksnes un Apes novada senioru dzīves kvalitāti, iesaistot viņus veidot un līdzdarboties pasākumā, kura ietvaros tiks noorganizēta rudens ražas saldo un sāļo konservējumu izstāde, tiks organizēta degustācija un noteikti labākie un garšīgākie konservējumi, organizējot balsošanu. Tāpat notiks recepšu apmaiņa.”

Apsveicam Alūksnes un Apes seniorus un vēlam sekmes interesantā rudens ražas saglabāšanas projekta īstenošanā.

Biedrība atceļ Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta atbalstītā projekta  „Rīgas seniors LR Saeimā” izsludināto semināru „Valsts budžets un pensijas” 

Svētās Ģimenes mājā, Klostera ielā 5Projekta aktivitātes turpināsim pēc ārkārtas situācijas valstī.

Ņemot vērā, ka mūsu projekta mērķauditorija ir seniori, visas aktivitātes varēsim sākt drošā un jaukā pavasarī. Ceram, ka tas būs drīz.

 

Lai mums visiem laba veselība

 

Cieņā 

Lilita Kalnāja, 

Projekta vadītāja 

LATVIJAS SENIORU KOPIENU APVIENĪBA

turpmāk sadarbosies ar Latvijas Pensionāru federāciju 1. martā LSKA valdes priekšsēdētāja Astrīda Babāne un valdes locekle Lilita Kalnāja piedalījās Latvijas Pensionāru federācijas Valdes sēdē. 

Latvijas Pensionāru federācijas valdes priekšsēdētāja Aija Barča informēja federācijas valdes locekļus par LSKA valdes lēmumu noslēgt vienošanos par sadarbību. 

LSKA valdes priekšsēdētāja A.Babāne iepazīstināja klātesošos ar mūsu biedrības mērķiem, uzdevumiem un paveikto. Tika sniegta informācija par plānotajiem labdarības pasākumiem Latvijas reģionos, par jauno uzsākto projektu „Rīgas seniors LR saeimā”, par likumdošanas iniciatīvu izstrādāšanu sadarbībā ar federāciju.

Valdes locekļi vienbalsīgi nobalsoja par sadarbību ar LSKA.

 

LSKA valdes pārstāves piedalījās arī federācijas Domes sēdē, kur bija ieradušies daudzie pārstāvji no visas Latvijas pensionāru organizācijām.

Sapulcējušos domniekus uzrunāja un uz jautājumiem atbildēja LR Finanšu ministrs Jānis Reirs (JV) un LR 13. Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētājs Andris Skride (Attīstībai/Par!).

Sociālo un darba lietu komisijas dienas kārtībā ir tādi jautājumi kā darba tiesības, nodarbinātības situācija un bezdarbs, pensijas un pabalsti, ģimenes ārsti un slimnīcas, farmācija un sabiedrības veselība, sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi, situācija pansionātos un aprūpes centros, sociālā budžeta izlietojums. Tās pārziņā ir gan sociālās un veselības jomas likumprojekti, gan nozares ministriju un iestāžu darba pārraudzība.

 

Pēc Latvijas Pensionāru federācijas lēmēju sanāksmju apmeklējuma mums nostiprinājās pārliecība – mums ir kopīgi uzdevumi senioru dzīves kvalitātes uzlabošanā.

Service by Chukmasoff