Latvijas senioru kopienu apvienība (LSKA) 20.septembrī biedrības “Svētās Ģimenes Māja” telpās organizēja semināru “Par valsts atbalstu senioriem”, kurā Labklājības ministrijas pārstāves skaidroja ar pensijām saistītos aktuālos jautājumus, tai skaitā arī par pensiju indeksāciju no šā gada 1.oktobra.

 

Ar senioriem tikās un par pensijām informēja Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece Diāna Jakaite un ministrijas Sociālās apdrošināšanas departamenta vecākās ekspertes Dace Trušinska un Baiba Kukšinova. Viens no jautājumiem, kas seniorus interesēja visvairāk, bija – cik lielā mērā paaugstināsies pensija pēc pensiju indeksācijas 1.oktobrī  un kāds būs piemaksas apmērs par vienu apdrošināšanas stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim. 

Tie seniori, kuri piedalījās seminārā, uz šiem jautājumiem saņēma izsmeļošas atbildes, tomēr tā kā visi gribētāji uz pasākumu netika, sniedzam šo senioriem aktuālo informāciju arī LSKA mājas lapā.

 

Cik lielu summu indeksēs un kāds būs indekss

 

Pensiju apmēra ikgadējo pārskatīšanu, veicot to indeksāciju, nosaka likums “Par valsts pensijām”. Pensiju indeksācijas mērķis ir nodrošināt piešķirto pensiju aizsardzību pret pirktspējas krišanos un panākt to vērtības nezaudēšanu.

Šoruden no 1.oktobra tiek palielinātas pensijas vai tās daļas apmērs, kas nepārsniedz 609 eiro. Savukārt par šo summu lielākām pensijām indeksēs tikai to daļu, kas nepārsniedz jau minētos 609 eiro. 

Palielinājums ir atkarīgs gan no pensijas apmēra, gan piemērojamā indeksa. Izņēmums ir politiski represētie, cilvēki ar I grupas invaliditāti un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki, kuriem tiks indeksēts viss pensijas apmērs.

Pensiju indeksācija attiecas uz visiem vecuma pensiju, invaliditātes pensiju, izdienas pensiju un apgādnieka zaudējuma pensiju saņēmējiem, kuriem tās ir piešķirtas vai pārrēķinātas līdz šī gada 30. septembrim.

Pēc indeksācijas saņemamo pensijas apmēru var aprēķināt sareizinot līdz 1.oktobrim saņemtās pensijas summu ar 1,064.

 

Piemēram: 

  • Piešķirtā vecuma pensija ir 600 eiro. Indeksēs visu summu. Pēc indeksācijas piešķirtā pensija – 638,40 eiro.
  • Represētajam piešķirtā pensija ir 700 eiro. Indeksēs visu pensijas apmēru. Pēc indeksācijas piešķirtā pensija – 744,80 eiro (700 x 1,064)

 

Kāpēc šogad indeksu veido tikai faktiskais patēriņa cenu indekss

Indekss, pēc kura tiek pārrēķinātas pensijas, veidojas no faktiskā patēriņa cenu indeksa jeb inflācijas un daļas no apdrošināšanas iemaksu algu summas reālā pieauguma procentiem. Apdrošināšanas iemaksu algu summa ir summēta visa nauda, no kuras gada laikā  bijis jāveic sociālās apdrošināšanas iemaksas. Taču tā kā augstās inflācijas rezultātā apdrošināšanas iemaksu algu summas reālais pieaugums 2022. gadā bija mazāks par nulli, tad arī indeksa aprēķinā tas ir ietverts kā koeficients “0”. Tāpēc šogad indeksu veido tikai faktiskais patēriņa cenu indekss, kas noteikts par laikposmu no 2022. gada 1. augusta līdz 2023. gada 31. jūlijam. Tādējādi arī vecuma pensiju indeksācijā, neatkarīgi no cilvēka uzkrātā apdrošināšanas stāža, tiks piemērots viens indekss – faktiskais patēriņa cenu indekss.

Kā palielināsies piemaksas apmērs par vienu apdrošināšanas stāža gadu

Arī piešķirtās piemaksas pie vecuma un invaliditātes pensijas par vienu apdrošināšanas stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim, šogad indeksēs, piemērojot tikai faktisko patēriņa cenu indeksu. Tas nozīmē, ka esošais piemaksas apmērs, kas šobrīd ir 1,43 eiro, ja vecuma pensija piešķirta no 1997.gada 1.janvāra, būs 1,52 eiro, bet, ja vecuma pensija piešķirta līdz 1996.gada 31.decembrim, 2,14  eiro vietā būs 2,28 eiro par vienu apdrošināšanas stāža gadu. 

Piemēram:

  • Senioram, kura piešķirtā vecuma pensija ir 450 eiro par kopējā apdrošināšanas stāža 45 gadiem un pie tās ir noteikta piemaksa 35,75 eiro (par 25 darba gadiem līdz 1995. gada beigām), no š.g. oktobra vecuma pensija – 478,80 eiro un piemaksa pie pensijas – 38,00 eiro (1,52 eiro x 25 gadi).

Par kādu daļu no pensijas ietur IIN un kāds ir neapliekamais minimums

Jāņem vērā, ka no kopējā pensijas un piemaksas apmēra var tikt ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kas samazina izmaksājamo summu. Indeksēts tiek pensijas apmērs, kāds ir piešķirts pirms IIN ieturēšanas. Ar nodokli neapliek 500 eiro, kas ir pensionāra neapliekamais minimums, nodokli ietur no tās pensijas daļas, kas pārsniedz 500 eiro.

Pakāpeniski piešķirs piemaksas par apdrošināšanas stāžu līdz1995. gada 31. decembrim

Diāna Jakaite arī informēja, – kā Labklājības ministrijas prioritārais pasākums 2024.gada valsts budžetam  iesniegts priekšlikums pakāpeniskai piemaksu piešķiršanai par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim. Piemaksas atjaunošanu paredzēts veikt pakāpeniski atbilstoši pensijas piešķiršanas gadiem. 2024. gadā tās piešķirs cilvēkiem, kas devās pensijā 2012., 2013. un 2014.gadā; 2025.gadā tiem, kuri pensionējās 2015., 2016., 2017.gadā, un tā līdz 2029.gadam. Savukārt sākot ar 2029.gada, visiem vecuma un invaliditātes pensijas saņēmējiem, par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim, plānots piešķirt piemaksu pie vecuma un invaliditātes pensijas.

Tāpat Labklājības ministrijas pārstāves arī informēja, kam un kādos gadījumos pienākas mājokļa pabalsts, kādi izdevumi tiek ņemti vērā pabalsta aprēķināšanā un kādi dokumenti nepieciešami, lai to saņemtu. Projekts tiek īstenots no 2023.gada 1.februāra līdz 2023.gada 15.decembrim.

Projektu finansē LR Labklājības ministrija. Finansējuma līgums Nr. LM2023/24-1-05/10.

 

 

Latvijas Senioru kopienu apvienība (LSKA) uzskata, ka nepieciešams lielāks valsts atbalsts onkoloģisko slimību agrīnai diagnosticēšanai un šo slimību pacientiem nepieciešamo zāļu kompensēšanai. “Onkoloģiskie pacienti nav tikai skaitļu rinda Excel tabulā, tie ir cilvēki, kuri nepietiekama valsts finansējuma dēļ tiek nolemti nāvei.  Tādēļ LSKA aicina valdību rīkoties un 2024.gada valsts budžetā paredzēt onkoloģisko slimību ārstēšanai atbilstošu finansējumu,” uzsver LSKA struktūrvienības “Senioru saeima” priekšsēdētāja Barba Girgensone.

 

Mediķi un veselības jomas eksperti ne reizi vien norādījuši, jo agrīnāk onkoloģiskās saslimšanas, jo lielāka ir varbūtība, ka cilvēku būs iespējams pilnībā izārstēt un viņš varēs turpināt pilnvērtīgu dzīvi. Diemžēl, kā liecina LR Valsts kontroles (VK) revīzijas rezultāti, vēža agrīnā atklāšanā ir daudz neizmantotu iespēju. Ģimenes ārstu praksēs nav iedibināta kārtība sistemātiskai pacientu aicināšanai uz profilaktiskajām pārbaudēm; ģimenes ārsti nepietiekami uzrunā un motivē pacientus veikt vēža skrīningu; valstī nav vienotas kārtības, kādā pacienti saņem informāciju par skrīninga rezultātiem; “zaļais koridors” realitātē nedarbojas un vidējais laiks no ģimenes ārsta apmeklējuma līdz diagnozes noteikšanai ir teju trīskārt lielāks, kā paredzēts 195 dienas 65 dienu vietā, un tās ne tuvu nav vienīgās nepilnības, uz kurām norādīts VK ziņojumā. 

“LSKA ieskatā būtiskākais trūkums ir pilnvērtīga finansējuma trūkums veselības aprūpes pakalpojumu uzlabojumu plānam onkoloģijas jomā. Visiem onkoloģijas pacientiem nav vienlīdzīgu iespēju saņemt valsts apmaksājamos kompensējamos medikamentus, turklāt situācijās, kad tie nav iekļauti sarakstā un slimniekiem par tiem jāmaksā pašiem, vairumā gadījumu viņiem šādu līdzekļu nav,” norāda Barba Girgensone.

Ļaundabīgo audzēju ārstēšanā būtiska nozīme ir to laicīgai atklāšanai. Diemžēl neraugoties uz to, ka senioriem pēc 80 gadu vecuma novērota samērā augsta saslimstība ar onkoloģiskām slimībām, gados veciem cilvēkiem valsts apmaksātas vēža profilaktiskās pārbaudes nav pieejamas.

Patlaban uzaicinājums dzemdes kakla pārbaudei reizi trīs tiek nosūtīts sievietēm vecumā no 25 līdz 67 gadiem, uzaicinājuma krūts vēža pārbaudei -  reizi divos gados tiek nosūtīts 50 līdz 68 gadus vecām sievietēm. Valsts apmaksātu zarnu vēža profilaktisko pārbaudi reizi divos gados var veikt sievietes un vīrieši vecumā no 50 līdz 74 gadiem, savukārt prostatas vēža profilaktisko pārbaudi veic visiem vīriešiem vecumā no 50 līdz 75 gadiem. “LSKA ieskatā būtu nepieciešams paaugstināt vecuma cenzu vēža profilaktiskajām pārbaudēm un vecuma robeža vēža skrīningam būtu jāceļ līdz 80 – 85 gadu vecumam, jo novecošana ir riska faktors daudzām slimībām, tostarp vēzim,” uzsver “Senioru saeimas” priekšsēdētāja.

Savukārt sabiedrības labākai informēšanai LSKA atbalsta 25.septembra ekspertu seminārā “Par onkoloģijas finansējumu un problēmām sociālā sloga kontekstā” izskanējušo aptieku ķēdes “Latvijas aptieka” ierosinājumu par aptieku iesaisti iedzīvotāju, tostarp senioru, informēšanā par valsts apmaksāto vēža skrīningu. “Aptieka bieži vien ir pirmā vieta kur vēršas seniors ar savu veselības problēmu, tādēļ “Latvijas aptiekas” piedāvājums izplatīt kvalitatīvu, profesionāli sagatavotu, pacientiem viegli uztveramu informāciju par vēža skrīningu, profilakses jautājumiem, kā arī informāciju sabiedrībai par to, kā sniegt palīdzību cilvēkiem ar onkoloģisku saslimšanu un veikt viņu aprūpi, LSKA ieskatā ļaus ievērojami palielināt iedzīvotāju atsaucību profilaktisko pārbaužu veikšanā,” saka Barba Girgensone. LSKA arī aicina Nacionālo veselības dienestu koordinēt šīs aktivitātes iesaistot speciālistus un NVO pārstāvjus šī svarīgā jautājuma risināšanai, atceroties par iespējamu sociālā sloga mazināšanu. 

 

PasākumuSadarbībā aizstāvam” finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Projekts tiek īstenots no 01.04.2023. līdz 31.10.2024.

Projekta īstenošanas līgums Nr. 2023.LV/NVOF/MAC/103/49

 

Materiāls LSKA aicina paaugstināt vecuma robežu valsts apmaksātajām vēža profilaktiskajām pārbaudēm” ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par materiāla LSKA aicina paaugstināt vecuma robežu valsts apmaksātajām vēža profilaktiskajām pārbaudēm” saturu atbild Biedrība Latvijas senioru kopienu apvienība”.
Projekts tiek īstenots no 2023.gada 1.februāra līdz 2023.gada 15.decembrim.

Projektu finansē LR Labklājības ministrija. Finansējuma līgums Nr. LM2023/24-1-05/10.

 

 

“Somugru dienas” Latvijā šoruden – 30. septembrī un 1.oktobrī – tiek rīkotas jau desmito gadu.

Rudens ir laiks, kad priecājamies par padarīto un dabas veltēm, kā arī atceramies senčus un viņu mantojumu – dzīvesziņu, valodu, kultūru. Senatnē diezgan lielu daļu mūsdienu Latvijas teritorijas apdzīvoja lībieši – tauta ar bagātu kultūru. Lībiešu valoda pieder somugru valodu saimei. Somugru tautu valodas un kultūra laika gaitā arvien samazinās. Daudzas no somugru tautu vēsturiskajām zemēm atrodas Krievijas teritorijā. Arī saistībā ar notikumiem Ukrainā šī gada norisēm izvēlēta tēma „cerība”.  Rīgas Latviešu biedrības aktivitātēs svarīgi apzināties lībisko-somugrisko latvietībā, kā arī atrast kopīgo un interesanto atšķirīgajā somugru tautu kultūrā. 

Sākot no plkst. 10.30 Rīgas Latviešu biedrības nama 3. stāvā būs apskatāmi darbi, ko iedvesmojusi lībiešu kultūra – starptautiskā mākslas plenēra “Līvzeme” gleznas, kā arī biedrības „Mazirbes draugu kopa” veidotā izstāde par lībiešu tautastērpu Dziesmu svētkos.   

 „Cerība nākotnei - somugru tautu kultūra mūsdienās” izskanēs sarunās plkst. 11.00 RLB Līgo zālē, piedaloties pārstāvjiem no somugru tautu valstu vēstniecībām (Igaunija, Somija, Ungārija), lektoriem, viesiem no Igaunijas, sabiedriskajām organizācijām un muzejiem, folkloras kopu un māksliniecisko kolektīvu dalībniekiem, kas pēta, kopj un popularizē somugru tautu kultūru (interesentiem vēlams pieteikties pa tālruni + 371 29528421).

Savukārt no plkst. 15.00 – 16.00 Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā sniegs koncertu muzikanti no asociācijas „Fenno – Ugria (Igaunija) - Eva Väljaots (igauņu), Pāvel Kutergin (udumurtu) un Annu Makejev (mariešu).

Plkst. 19.00 Rīgas Latviešu biedrībā notiks deju sarīkojums  „Somugru dienas  goda solis”, kurā piedalīsies somugru tautu un latviešu muzikanti „Rīgas danču” vadībā.

Svētdien, 1.oktobrī, sākot no plkst. 12.00, svētki turpināsies Mazsalacas Kultūras centrā, kur sarunās, priekšlasījumos un mūzikas skaņās tiks iepazīta gan senā Mazsalacas, gan kaimiņu novadu lībiešu, gan igauņu, gan Igaunijā dzīvojošo somugru mazākumtautību kultūra; plkst.15.00 pārgājienā Salacas krastos tiks izstaigātas dabas takas un iepazītas nesen atrastās arheoloģiskās vērtības, kas vēsta par lībiešu kultūru  Mazsalacas apkārtnē  senatnē.

 

 

Sarīkojumu organizē: Rīgas Latviešu biedrība sadarbība sadarbībā ar RLB Folkloras komisiju, asociāciju “Fenno – Ugria” (Igaunija), somugru tautu valstu vēstniecībām Latvijā (Igaunija, Somija, Ungārija),  “Līvu (lībiešu) savienību – Līvõd Īt”,  „Mazirbes draugu kopu”,  biedrību “Randalist”,  Latvijas Etnogrāfisko brīvdabas muzeju, Mazsalacas Kultūras centru, Valmieras novada pašvaldību un SIA “Metsa Forest Latvia”.

 

PROGRAMMA

Somugru dienas 2023

Rīgā un Mazsalacā

 

30. septembrī Rīgas Latviešu biedrībā, Merķeļa ielā 13

 3. STĀVĀ

IZSTĀDES

10.30

biedrības „Randalist” starptautiskā mākslas plenēra “Līvzeme” gleznas

biedrības „Mazirbes draugu kopa” izstāde par lībiešu tautastērpu Dziesmu svētkos

 

ZELTA ZĀLE

slaidi no iepriekšējo gadu „Somugru dienām”, koklētāja Aiga Auziņa,

 

UZRUNAS, PRIEKŠLASĪJUMI, PREZENTĀCIJAS

Cerība nākotnei - somugru tautu mantojums mūsdienu kultūrā

Igauņu valodas zinātājiem  no latviešu valodas tulko Latvijas Universitātes

Somugristikas centra studenti un pasniedzēja  Ērika Krautmane;

ungāru valodas zinātājiem tulko Ungārijas goda konsule Ariana Župika;

angļu valodas zinātājiem tulko RLB Folkloras komisijas biedri: tulkotāja Evita Lisovska un gide Aiga Auziņa.

 

11.00 „Līvlist”, Rīgas lībiešu dziesmu ansamblis - svētku atklāšanas dziesma

 

11.05

UZRUNAS

Guntis Gailītis, Rīgas Latviešu biedrības priekšsēdētājs

V.E. Anne Saloranta, Somijas ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece

V.E. Ģerģs Urkuti, Ungārijas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks

Sīms Krispins (Siim Krispin),  Igaunijas vēstnieka vietnieks

Barbi Pilvere, asociācijas „Fenno – Ugria” (Igaunija) direktore

 

PRIEKŠLASĪJUMI

11.30 V.E. Ģerģs Urkuti, Ungārijas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks

11.45 Veiko Spolītis, asociācijas „Fenno – Ugria” pārstāvis

12.00 Zanda Ķergalve,  Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja direktore

12.15 Lektors no Somijas  (dalība vēl nav apstiprināta)

12.30 Dr. philol. Janīna Kursīte – Pakule, Latvijas Universitātes profesore

12.55  Lilita Kalnāja,  biedrības „Mazirbes draugu kopa” vadītāja

12.45 Linda Zonne, Līvõd Īt /Līvu (lībiešu) savienības bērnu un jauniešu Vasaras skolas „Mierlinkizt” lībiešu valodas skolotāja

 

13.05 Skaidrīte Naumova, Rīgas Latviešu biedrības Valdes locekle

13.10 bērnu un jauniešu Vasaras skolas „Mierlinkizt” priekšnesums

13.15 Margita Poriete, Rīgas Latviešu biedrības Folkloras komisijas vadītāja

 

 

14.00 – 15.00 Ceļš uz Latvijas Etnogrāfisko brīvdabas muzeju

 (bezmaksas apmeklējumam un transportam pieteikties  iepriekš pa tālruni 29528421, vai e- pastā: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.)

 

LATVIJAS ETNOGRĀFISKAJĀ BRĪVDABAS MUZEJĀ

„Miķeļdienas tirgū”

15.00 – 16.00 „Somugru dienu 2023” folkloras programma

 Eva Väljaots (igauņu), Pavel Kutergin (udumurtu) un Annu Makejev (mariešu)

 

RĪGAS LATVIEŠU BIEDRĪBĀ

ZELTA ZĀLĒ

19.00 deju sarīkojums „Somugru goda solis”,

 vada „Rīgas danči”,

piedalās: lībiešu dziesmu ansamblis „Līvlist”( lībiešu rotaļas),  Eva Väljaots (igauņu danči), Pavel Kutergin (udumurtu danči) un Annu Makejev (mariešu danči)

 

 1. oktobrī Mazsalacā

 

  • rīdziniekiem izbraukšana uz Mazsalacu pie Rīgas Latviešu biedrības

 

12.00 Mazsalacas kultūras centrā

 „Somugru dienām 2023” veltīts sarīkojums

piedalās:

Janno Zõbins, asociācijas „Fenno – Ugria” (Igaunija) pārstāvis

Margita Poriete, Rīgas Latviešu biedrības  Folkloras komisijas vadītāja

pārstāvji no Somijas un Ungārijas vēstniecībām (dalība vēl nav apstiprināta)

Valmieras un kaimiņu novadu lībiešu kultūras pētnieki, glabātāji un popularizētāji,

tautas muzikanti: udmurtu akordeonists Pāvels Kutergins (Tallina) un Nikolajs Anisimovs (Tartu).

 

 

15.00 pārgājiens Lībiešu pilskalnā un Salacas krastos pa dabas takām

16.30 izbraukšana uz Rīgu

18.30 ierašanās Rīgā

 

 

­­­­­

Organizē: Rīgas Latviešu biedrība sadarbība sadarbībā ar RLB Folkloras komisiju, asociāciju “Fenno – Ugria” (Igaunija), somugru tautu valstu vēstniecībām Latvijā (Igaunija, Somija, Ungārija),  “Līvu (lībiešu) savienību – Līvõd Īt”, biedrību „Mazirbes draugu kopu”,  biedrību “Randalist”, Latvijas Etnogrāfisko brīvdabas muzeju, Mazsalacas Kultūras centru, Valmieras novada pašvaldību un SIA “Metsa Forest Latvia”.

 

 

Veidos Trešās paaudzes universitāšu tīklu Latvijā

 

Sabiedriskā labuma biedrība “Vidusdaugavas NVO centrs” kopā ar četriem projekta partneriem no visas Latvijas ir uzsākusi sadarbību Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma atbalstītā projekta “Trešās paaudzes universitāšu tīkla izveide Latvijā sabiedrības vecākās paaudzes sociālās labklājības un drošības vairošanas interesēs”, līguma Nr. 6.3.1.4.i.0/1/23/A/SIF/020, realizēšanai. 

 

Projekta mērķis ir stiprināt senioru un cilvēku ar invaliditāti pusmūža vecumā, kā vienu no sabiedrības vismazāk aizsargāto grupu un nozīmīgas sabiedrības daļas, interešu pārstāvniecību sociālās labklājības un drošības jomā pilsoniskajā dialogā ar publisko pārvaldi un lēmumu pieņēmējiem, izveidojot un attīstot Trešās paaudzes universitātes tīklu Latvijā.

Projekta vadošais iesniedzējs ir nevalstiskā organizācija “Vidusdaugavas NVO centrs”, projekta partneri ir biedrības "Latvijas senioru kopienu apvienība" (Rīga), “Kuldīgas Senioru skola", “Ikšķiles senioru skola” un “Baltā māja” (Līvāni) – organizācijas, kuru darbība jau ilgstoši ir saistīta ar senioriem, viņu mūžizglītību un iespējami ilgu dzīves kvalitātes saglabāšanu. 

Projekta laikā tiks realizētas septiņas aktivitātes, kas saistītas ar senioru viedokļu izzināšanu fokusgrupās, izglītošanos par Trešās paaudzes universitātēm jeb University third age (U3A) Latvijā un ārpus tās Lietuvā, Igaunijā, Portugālē un Polijā – vietās, kur šī kustība aizsākusies un šobrīd darbojas jau nacionālā līmenī. Projekta partneri un to piesaistītie seši jomas eksperti veiks sākotnējo izpēti un kartēšanu par esošo situāciju senioru mūžizglītībā Latvijā, izstrādās vadlīnijas un sniegs konsultatīvu atbalstu darbības uzsākšanai tām NVO vai senioru grupām, kas vēlēsies pievienoties U3A tīklam Latvijā. Informējošās kampaņas laikā tiks skaidrota U3A kustības jēga, darbības mērķi un iespējas iesaistīties. Plānotas vairākas diskusijas ar valsts lēmējvaras un izpildvaras pārstāvjiem, ieplānoti divi lielāki pasākumi NVO, kas strādā ar senioru mērķauditoriju – NVO  tīklošanās pasākums un U3A kustībā iesaistīto senioru festivāls. Partneri sadarbosies, lai izstrādātu Latvijai vispiemērotāko modeli U3A ieviešanai – ievērojot reālo situāciju un ņemot vērā jau paveikto Latvijā un citviet Eiropā. 

Demogrāfijas jomas pētnieki jau ilgākā laika periodā ir brīdinājuši, ka, pagarinoties mūža ilgumam un pieaugot senioru īpatsvaram sabiedrībā, par vienu no lielākajiem izaicinājumiem Latvijā kļūs sabiedrības novecošanās – ilgstošs un neatgriezenisks process, ko nevar apturēt, bet var censties mazināt tā negatīvās sekas. Demogrāfiskās prognozes liecina, ka Latvijas sabiedrība vairs nekad nebūs tik jauna kā agrāk, un nākamajās desmitgadēs iedzīvotāju novecošanās paātrināsies, strauji pieaugot vecāku cilvēku īpatsvaram. Sociālās problēmas, kas rodas līdz ar sabiedrības novecošanos, ir jārisina jau laikus, ne tikai pārdalot finansējumu un nodrošinot medicīniskās un sociālās palīdzības pieejamību ilgtermiņā, bet svarīgi, lai seniori paši saskatītu aktīva dzīvesveida un iesaistīšanās sabiedriskajā dzīvē, savu interešu pārstāvībā priekšrocības –  iespēju tikties ar interesantiem cilvēkiem, ceļot, apgūt jaunās tehnoloģijas utt. 

Projekts “Trešās paaudzes universitāšu tīkla izveide Latvijā sabiedrības vecākās paaudzes sociālās labklājības un drošības vairošanas interesēs” tiks realizēts divu gadu periodā, tā visu piecu projekta realizētāju kopējais finansējums no ES Atveseļošanās fonda ir 429381.00 euro, jebkuras PVN izmaksas projektā ir neattiecināmās izmaksas, kas jāsedz tā realizētājiem. 

Projekta ticis atbalstīts Sabiedrības integrācijas fonda konkursā “Sabiedrības vismazāk aizsargāto grupu interešu pārstāvniecība sociālās drošības jomā” kā viens no sešiem visā Latvijā realizējamajiem projektiem. Investīcijas mērķis ir stiprināt sabiedrības vismazāk aizsargāto grupu interešu pārstāvniecību sociālās drošības jomā pilsoniskajā dialogā ar publisko pārvaldi un lēmumu pieņēmējiem.

 

Vairāk info: https://www.vidusdaugavasnvo.lv/ un projekta partneru mājaslapās.

 

Agita Pleiko, projekta vadītāja

Vidusdaugavas NVO centrs

 

Izziņai:

2021. gada sākumā Latvijā dzīvoja 393,7 tūkst. senioru vecumā no 65 gadiem, un tas ir katrs piektais jeb 20,8 % no visiem iedzīvotājiem, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Pirms 30 gadiem, 1991.gadā, senioru īpatsvars bija gandrīz divreiz mazāks – 11,8 % (314,5 tūkst.). Šobrīd apmēram piektā daļa Latvijas iedzīvotāju ir vecumā, kuru pieņemts asociēt ar slimībām, ekonomisko atkarību un sociālo pasivitāti. 

2021. gada sākumā Latvijā 46,2 % iedzīvotāju bija vīrieši un 53,8 % – sievietes. Starp senioriem šis dalījums ir krasi atšķirīgs – tikai trešdaļa no iedzīvotājiem šajā vecumā ir vīrieši (33,3 %), bet divas trešdaļas – sievietes (66,7 %).

Aicinām 20. septembrī tikties ar Labklājības ministrijas pārstāvjiem Klostera ielā 5 plkst. 14.00

Biedrība „LATVIJAS SENIORU KOPIENU APVIENĪBA” aicina uzklausīt informāciju par mūsu pensijām.

 

Tēmas – 

indeksācija; 

ministrijas pieteiktās prioritātes 2024.gada budžetam, 

sociālā palīdzība.

 

Par mūsu pensijām informēs Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece Diāna Jakaite un ministrijas Sociālās apdrošināšanas departamenta vecākās ekspertes Dace Trušinska un Baiba Kukšinova.

Sarunas dalībnieki saņems atbildes uz jautājumiem un tiks iepazīstināti ar ministrijas sagatavoto prezentāciju par valsts atbalstu senioriem.

Biedrība būs sagatavojusi anketas par sociālā atbalsta nepieciešamību un lūgsim dalībniekus tās aizpildīt atbildēt.

Biedrības „Svētās „Ģimenes Māja”” laipnās namamātes rūpēsies par mūsu uzņemšanu. Pasākuma dalībniekiem  piedāvāsim kafijas pauzi.

 

Pasākumu „Senioru skola” projektā “Sadarbībā aizstāvam” finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Projekts tiek īstenots no 01.04.2023. līdz 31.01.2024.

Projekta īstenošanas līgums Nr. 2023.LV/NVOF/MAC/103/49

Service by Chukmasoff